Koninklijk Besluit van 20 september 2012
gepubliceerd op 02 oktober 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000590
pub.
02/10/2012
prom.
20/09/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid sluiten tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de bijzondere en private veiligheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 8, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid sluiten tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de bijzondere en private veiligheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de Nederlandse versie van het opschrift van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid sluiten tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de bijzondere en private veiligheid, worden de woorden « bijzondere en private veiligheid » vervangen door de woorden « private en bijzondere veiligheid ».

Art. 2.De bijlage 1 gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Trapani, 20 september 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1

DIR 01

leidinggevend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst dat voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van gezag over bewakingsagenten werkzaam op het grondgebied van de hoofdstedelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad of één of meerdere provincies of over alle bewakingsagenten van de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst

DIR 02

leidinggevend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst dat voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van gezag over meer dan 15 bewakingsagenten en zonder dat dit verantwoordelijkheden inhoudt zoals bedoeld onder DIR 01

EXE 01

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 3°, van de wet

EXE 02

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 2°, van de wet

EXE 03

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, van de wet, bestaande uit de activiteiten van mobiele bewaking

EXE 04

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 4°, van de wet

EXE 06

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 5°, van de wet, bestaande uit de activiteiten van winkelinspecteur

EXE 07

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 5°, van de wet, op een werkpost gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

EXE 08

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 6°, van de wet

EXE 09

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 7°, van de wet

EXE 12

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1° en 5°, van de wet, voor zover deze activiteiten worden uitgeoefend door de bewakingsagent die uitsluitend behoort tot de interne bewakingsdienst van een permanente instelling van publiek recht die cultureel erfgoed beheert

EXE 13

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 8°, van de wet

EXE 14

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1° en 5°, van de wet, op een werkpost die onderworpen is aan de wet van 5 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de maritieme beveiliging sluiten betreffende de maritieme beveiliging

EXE 10

de bewakingsagent die voldoet aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1° en 5°, van de wet, voor zover deze activiteiten geen betrekking hebben op de activiteiten, zoals omschreven bij de code EXE 03, EXE 06, EXE 07, EXE 12 of EXE 14.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 september 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid sluiten tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de bijzondere en private veiligheid.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^