Koninklijk Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 29 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2000 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016022
pub.
29/03/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de koninklijk besluit van 22 juli 1977 tot bescherming van kweekproducten, inzonderheid op de artikelen 3, 4, 5, en 6;

Gelet op de koninklijk besluit van 3 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht;

Overwegende dat wegens het gespecialiseerde karakter van de werkzaamheden van de Raad voor het kwekersrecht het aangewezen is af te wijken van de dubbele voordracht voorzien bij de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, Op de voordracht van Onze Minister belast met Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer P. Mertens, onderzoeker bij het « Centre de Recherche de la Nature, de la Forêt et du Bois » te Gembloux wordt aangewezen als lid van de Raad voor het kwekersrecht ter vervanging van de heer A. Nanson.

Art. 2.De heer Q. Ponette, tijdelijke docent aan de « Université catholique de Louvain » wordt aangewezen als lid van de Raad voor het kwekersrecht ter vervanging van de heer M. Briquet.

Art. 3.Onze Minister belast met Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^