Koninklijk Besluit van 21 december 2011
gepubliceerd op 29 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid v

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011447
pub.
29/12/2011
prom.
21/12/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, artikel 42;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen bindend wordt verklaard, de als bijlage overgenomen beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012 of op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, indien deze bekendmaking later is dan 1 januari 2012.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Bijlage Beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Enig artikel. In artikel 28, van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, vervangen door de beslissing van 6 december 2006 en gewijzigd door de beslissing van 23 november 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het derde lid wordt vervangen als volgt : « De tarieven beoogd in artikelen 6 en 7 gelden vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2012.»; 2° het vierde lid wordt vervangen als volgt : « De tarieven beoogd in artikel 8 gelden vanaf 1 januari 1999 tot 31 december 2012.» Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 21 december 2011 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^