Koninklijk Besluit van 21 december 2011
gepubliceerd op 28 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2011206487
pub.
28/12/2011
prom.
21/12/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2008 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude : - De heer E. Di Rupo, Eerste Minister; - De heer S. Vanackere, Minister van Financiën; - De heer J. Vande Lanotte, Minister van Economie; - Mevr. J. Milquet, Minister van Binnenlandse Zaken; - Mevr. L. Onkelinx, Minister van Sociale Zaken; - Mevr. S. Laruelle, Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen; - Mevr. A. Turtelboom, Minister van Justitie; - Mevr. M. De Coninck, Minister van Werk; - De heer J. Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 december 2011.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^