Koninklijk Besluit van 21 december 2011
gepubliceerd op 09 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de beschermin

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011206552
pub.
09/01/2012
prom.
21/12/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 DECEMBER 2011. - Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 09/11/2009 numac 2009000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling sluiten tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2012


Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 09/11/2009 numac 2009000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling sluiten tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling, artikel 4, § 1;

Overwegende dat het gezondheidsindexcijfer voor de maand november 2011, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2011, 117,4 bedraagt;

De bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 09/11/2009 numac 2009000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling sluiten tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling worden aangepast als volgt en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2012 : Tabel 1. Retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier ter gelegenheid van een aangifte, een aanvraag tot vergunning, toelating, erkenning of registratie vermeld in het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen sluiten houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen :

Artikel Algemeen Reglement

Omschrijving aangifte, vergunning, erkenning, goedkeuring

Retributieplichtige

Basis 2012 (euro)

3.1 d)2

Goedkeuring van types van toestellen die radioactieve stoffen bevatten

De aanvrager van de goedkering

648

3.1 d)4

Goedkeuring van types van toestellen die ioniserende stralingen uitzenden, maar geen radioactieve stoffen bevatten

De aanvrager van de goedkeuring

389

5.7.1 en 2

Vergunning voor mobiele installaties en tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden

De aanvrager van de vergunning

648

6

Inrichtingen van klasse I


[3.1a) 1 en 5]

Oprichtings- en exploitatievergunning voor kernreactoren voor elektriciteitsproductie en bergingsplaatsen voor radioactief afval

De aanvrager van de vergunning

323.779

[3.1a) 2 tot 4]

Oprichtings- en exploitatievergunning voor andere inrichtingen

De aanvrager van de vergunning

32.378

12

Wijziging aan de inrichting


Wijziging aan de Oprichtings- en exploitatievergunning voor kernreactoren voor elektriciteitsproductie en bergingsplaatsen voor radioactief afval

De aanvrager van de wijziging

52.840

Wijziging aan de Oprichtings- en exploitatievergunning voor inrichtingen van klasse I andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en bergingsplaatsen voor radioactief afval

De aanvrager van de wijziging

15.852

17.2

Ontmanteling


Vergunning tot ontmanteling van kernreactoren voor electriciteitsproductie

De aanvrager van de vergunning

52.840

Vergunning tot ontmanteling van inrichtingen van klasse I andere dan kernreactoren voor electriciteitsproductie

De aanvrager van de vergunning

15.852

17.3

Wijziging van een ontmantelingsvergunning


Wijziging van een ontmantelingsvergunning met betrekking tot kernreactoren voor elektriciteitsproductie

De aanvrager van de wijziging

15.852

Wijziging van een ontmantelingsvergunning met betrekking tot inrichtingen van klasse I andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie

De aanvrager van de wijziging

5.284

7

Vergunning van inrichtingen van klasse II


Waarvoor een milieueffectbeoordeling vereist is

De aanvrager van de vergunning

2.590

waarvoor geen milieueffectbeoordeling vereist is

De aanvrager van de vergunning

1.295

12

Wijziging aan de inrichting

De natuurlijke of rechtspersoon die de aangifte doet

648

17.2 [3.1 b) 1 en 2]

Vergunning tot ontmanteling

De aanvrager van de vergunning

1.295

Wijziging van de vergunning tot ontmanteling

De aanvrager van de wijziging

648

8

Vergunning van inrichtingen van klasse III

De aanvrager van de vergunning

323

9

Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden

De natuurlijke of rechtspersoon die de aangifte doet


[art. 4.1]

Alleen blootstelling aan radon

De natuurlijke of rechtspersoon die de aangifte doet

454

[art. 4.2 en 3]

Andere beroepsactiviteiten

De natuurlijke of rechtspersoon die de aangifte doet

1.295

18

Vergunning voor verwijdering, recyclage en hergebruik van radioactieve afvalstoffen

De aanvrager van de vergunning

1.295

20.1.6

Blootstelling met speciale vergunning

De aanvrager van de vergunning

3.238

30.6

Erkenning van dosimetrische diensten

De aanvrager van de erkenning

2.733

Verlenging (zonder wijziging)

De aanvrager van de verlenging

1.822

45

Vergunning voor het invoeren, fabriceren, bereiden, te koop aanbieden en verkopen van niet-ingekapselde radionucliden voor geneeskundig of diergeneeskundig gebruik

De aanvrager van de vergunning

3.238

Wijziging

De aanvrager van de wijziging

810

Verlenging (zonder wijziging)

De aanvrager van de verlenging

323

47

De erkenning van apothekers

De kandidaat- erkende apotheker

323

Wijziging

De aanvrager van de wijziging

65

51.7

De erkenning van deskundigen in de medische stralingsfysica

De aanvrager van de erkenning

323

Wijziging

De aanvrager van de erkenning

65

51.6.3

Goedkeuring van types van toestellen voor diergeneeskundig gebruik

De natuurlijke of rechtspersoon die dit type van toestel op de markt brengt en om de goedkeuring verzoekt

648

Wijziging

De natuurlijke of rechtspersoon die dit type van toestel op de markt brengt en om de wijziging verzoekt

162

53.4.

Vergunning voor het in het bezit houden of het gebruik van radionucliden bestemd voor de in vivo of in vitro diagnostiek of voor de therapie in het kader van de nucleiare geneeskunde van ioniserende stralingen in de geneeskunde (met advies van de medische jury)

De aanvrager van de vergunning

454

Wijziging

De aanvrager van de wijziging

130

57

Algemene en bijzondere vervoervergunning

De aanvrager van de vergunning

389

Wijziging

De aanvrager van de wijziging

194

57

Speciale vervoervergunning

De aanvrager van de vergunning

1.295

Wijziging

De aanvrager van de wijziging

194

Supplement voor "speciale overeenkomst", tenzij reeds eerder een retributie betaald werd voor de goedkeuring van de zelfde modaliteiten voor de zelfde vervoerder

De aanvrager van de vergunning

3.238

57

Goedkeuring van het model van bron in speciale vorm

De aanvrager van de goedkeuring

3.238

Wijziging (gelijktijdige verlenging niet inbegrepen)

De aanvrager van de wijziging

1.619

Verlenging (met of zonder wijziging)

De aanvrager van de verlenging

810

57

Goedkeuring van het model van collo van Belgische oorsprong, dat niet ontworpen is om splijtstoffen te bevatten

De aanvrager van de goedkeuring

12.952

Wijziging (gelijktijdige verlenging niet inbegrepen)

De aanvrager van de wijziging

6.476

verlenging (met of zonder wijziging)

De aanvrager van de verlenging

3.238

57

Goedkeuring van het model van collo van buitenlandse oorsprong, dat niet ontworpen is om splijtstoffen te bevatten

De aanvrager van de goedkeuring

6.476

Wijziging

De aanvrager van de wijziging

3.238

Verlenging (met of zonder wijziging)

De aanvrager van de verlenging

810

57

Goedkeuring van het model van collo van Belgische oorsprong, dat ontworpen is om splijtstoffen te bevatten

De aanvrager van de goedkeuring

16.190

Wijziging (gelijktijdige verlenging niet inbegrepen)

De aanvrager van de wijziging

8.096

Verlenging (zonder wijziging)

De aanvrager van de verlenging

3.238

57

Goedkeuring van het model van collo van buitenlandse oorsprong, dat ontworpen is om splijtstoffen te bevatten

De aanvrager van de goedkeuring

9.714

Wijziging (gelijktijdige verlenging niet inbegrepen)

De aanvrager van de wijziging

4.857

Verlenging (zonder wijziging)

De aanvrager van de verlenging

810

57

Validatie van buitenlands goedkeuringscertificaat

De aanvrager van de validatie

810

57

Opleiding van bestuurders met toepassing van het ADR


Deelname aan de basiscursus

De bestuurder die deelneemt aan de cursus.

194

Deelname aan de vervolmakingscursus

De bestuurder die deelneemt aan de cursus.

130

61

Vergunning van voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving

De aanvrager van de vergunning

323.779

65

Vergunning voor de bestraling van geneesmiddelen; sterilisatie van geneeskundig en heelkundig materiaal

De aanvrager van de vergunning

875

73

De erkenning van deskundigen

De kandidaat-erkende deskundige

323

Wijziging

De aanvrager van de wijziging

65

74

De erkenning van instellingen

De aanvrager van de erkenning

7.654

75

De erkenning van geneesheren

De kandidaat- erkende geneesheer

323

Wijziging

De aanvrager van de wijziging

65


Tabel 2. Retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier, ter gelegenheid van de aanvraag van een vergunning vermeld in het koninklijk besluit van 12 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002000249 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en he sluiten betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen sluiten houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen :

Omschrijving van de vergunning

Retributieplichtige

Basis 2012 (euro)

Art. 11-13

Bestraling van een voedingsmiddel

De aanvrager van de vergunning

875


Tabel 3. Retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier, ter gelegenheid van de deelname aan de examens alsook voor het afleveren van de scholingscertificaten vermeld in het koninklijk besluit van 5 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren sluiten betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren :

Omschrijving

Retributieplichtige

Basis 2012 (euro)

Art. 19 en 25

Initieel examen en certificatie veiligheidsadviseur : Algemeen deel ADR Algemeen deel RID Klasse 7, radioactieve stoffen Herexamen : Algemeen deel ADR Algemeen deel RID Klasse 7, radioactieve stoffen

Kandidaat veiligheidsadviseur

42 42 273 37 37 211

Art. 19 en 28

Controletest en certificatie veiligheidsadviseur Herexamen

Kandidaat veiligheidsadviseur

109 101


Tabel 4. Retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking, ter gelegenheid van een aangifte, aanvraag voor vergunning, erkenning of registratie vermeld in het koninklijk besluit van 24 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009000213 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen sluiten tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen :

Omschrijving aangifte, vergunning, erkenning of registratie

Retributieplichtige

Basis 2012 (euro)

Art. 3

Initiële registratie van de invoerder

De kandidaat-invoerder die wenst geregistreerd te worden.

194

Art. 7

Vergunning voor de invoer van ingekapselde bronnen uitgezonderd deze van afgedankte ingekapselde bronnen vanuit andere lidstaten van de EU

De aanvrager van de vergunning

49

Art. 9

Vergunning voor de invoer van splijtstoffen

De aanvrager van de vergunning

194

Wijziging van het beschikkend gedeelte, al dan niet gepaard gaande met een verlenging

De aanvrager van de wijziging

194

Verlenging, zonder wijziging van het beschikkend gedeelte

De aanvrager van de wijziging

49

Art. 18

Vergunning voor de uitvoer voor behandeling

De aanvrager van de vergunning

194

Art. 12, 13, 14, 17

Vergunning voor de invoer, doorvoer, uitvoer van radioactief afval of bestraalde kernbrandstof (voor zover de aanvraag, overeenkomstig de Europese Richtlijn, bij het FANC wordt ingediend)

De aanvrager van de vergunning

389


Brussel, 21 december 2011.

De directeur-generaal, W. DE ROOVERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^