Koninklijk Besluit van 21 december 2017
gepubliceerd op 19 januari 2018

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030045
pub.
19/01/2018
prom.
21/12/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030045

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


21 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op §§ 2 en 4 van artikel 116 van de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel sluiten tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de Raad van Bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de nationale Rekeningen, artikel 33;

Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot voorzitter van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting wordt benoemd : De heer Philippe DONNAY, Commissaris bij het Federaal Planbureau.

Art. 2.Tot leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting worden benoemd : Mevr. Anja TERMOTE, attaché bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

De heer Vincent VANESSE, attaché bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

De heer Geert LANGENUS, senior-expert bij de Nationale rekeningen en conjunctuur van de Nationale Bank van België;

De heer Luc DRESSE, eerste adviseur bij de groep voor analyse- en researchwerkzaamheden van de Nationale Bank van België;

De heer Michel DEFFET, adviseur-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van Sociale Zekerheid;

De heer Reginald SAVAGE, adviseur-generaal van Financiën bij de Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën;

De heer Filip VANHOREBEEK, attaché bij het federaal Planbureau;

Mevr. Griet MALFROY, adviseur bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Mevr. Valérie GILBERT, wnd. adviseur, bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

De heer Hugo BOONAERT, directeur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

De heer Philippe DUJARDIN, adviseur bij de FOD Budget en Beheerscontrole.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^