Koninklijk Besluit van 21 december 2018
gepubliceerd op 14 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018204813
pub.
14/01/2019
prom.
21/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204813

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 35, § 5, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en laatst gewijzigd bij de wet van 10 juli 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, de artikelen, 2, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juni 2016, 2bis, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juni 2016, 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006, 4, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 2017, 6, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 2017 en 6bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 augustus 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 september 2018;

Op de voordracht van de Minister van Werk en de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor het jaar 2018, worden de bedragen van de opbrengst van de patronale bijdrageverminderingen bedoeld in artikel 35, § 5 van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers vastgesteld als volgt : - Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG, opgericht door het subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap : 8.834.943,47 euro; - Fonds Sociale Maribel, opgericht door het paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap : 34.906.418,17 euro; - Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten die behoren tot het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten : 3.858.137,36 euro; - Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap, opgericht door het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap : 64.799.925,13 euro; - Fonds Mirabel, opgericht door het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap : 34.983.273,23 euro; - Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling, opgericht door het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven : 32.620.348,52 euro; - Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, opgericht door het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie : 3.158.250,59 euro; - Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen, opgericht door het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap : 14.167.404,97 euro; - Sociaal fonds Sociale Maribel voor de federale en bicommunautaire socioculturele organisaties, opgericht door het Paritair Comité voor de socioculturele sector : 4.717.089,31 euro; - Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, opgericht door het Paritair Comité voor de socioculturele sector : 26.982.986,48 euro; - Fonds social Maribel social du secteur socioculturel des communautés française et germanophone, opgericht door het Paritair Comité voor de socioculturele sector : 19.200.321,49 euro; - Fonds sociale Maribel, opgericht door het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten : 391.218.764,23 euro, vermeerderd met 5.912.353 euro; - Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, opgericht door het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector : 17.929.642,17 euro; - Sociale Maribel Fonds, opgericht door het Paritair Comité van de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector : 11.617.352,42 euro; - Fonds sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers : 366.633.542,66 euro verminderd met 13.792.390,52 euro aan niet-recurrente middelen. Het totaal wordt vermeerderd met 38.720.000,00 euro.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^