Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 13 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende toep

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012038
pub.
13/11/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende toepassing van de functieclassificatie in de horecasector (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende toepassing van de functieclassificatie in de horecasector.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende toepassing van de functieclassificatie in de horecasector (Overeenkomst geregistreerd op 23 juli 2010 onder het nummer 100614/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast uur- of maandloon.

Art. 2.In bijlage 2 "Beschrijving van de referentiefuncties" bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector, geregistreerd op 29 april 2008, onder het nummer 88102 wordt de functieomschrijving van de referentiefunctie "Portier" met als referentienummer 304 vervangen door de functieomschrijving in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2010.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij ter post aangetekende brief wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende toepassing van de functieclassificatie in de horecasector FUNCTIEOMSCHRIJVING USB

Afdeling :


ONTHAAL - RECEPTIE - FRONT OFFICE

Code :

HRC. REF. 304

Functie :

Portier (m/v)


ORGANISATIE : De portier werkt aan de ingang van een hotel, restaurant, café, vakantiedorp, camping enz. Ressorteert onder de conciërge of de verantwoordelijke receptie of veiligheidschef of onder zijn werkgever of de aangestelde van deze laatste.

DOEL : Begeleiden van gasten bij aankomst en vertrek. Informatie geven.

HOOFDTAKEN : - Ontvangt klanten aan de ingang en begeleidt hen naar het onthaal, receptie, stand- of parkeerplaats (neemt eventueel de bagage aan en parkeert de wagen). - Geeft richtlijnen bij aankomst of vertrek. - Verstrekt inlichtingen over faciliteiten, (toeristische) activiteiten, parkeerruimten enz... (doet eventueel kleine boodschappen). - Staat aan de ingang, opent en sluit deuren of slagbomen - Zorgt voor orde en netheid aan de ingang.

CRITERIA

Code :

HRC. REF. 304

Functie :

Portier (m/v)


1. VERANTWOORDELIJKHEID 1.1. Invloed Is verantwoordelijk voor : - onthaal en informatie - vlotte doorstroming verkeer - ordelijke en nette ingang 2. KENNIS EN KUNDE - kennis interne organisatie - interne procedures en regels 3.PROBLEEMOPLOSSING - oplossing volgens procedures - doet beroep op verantwoordelijken - problemen worden onmiddellijk gesignaleerd 4. COMMUNICATIE EN OVERLEG - talenkennis - mondelinge kennis - doorgeven van informatie - permanent klantencontact - dienstverlenend - alert - beschikbaar - discreet voorkomen - begeleiden en informeren klanten 5.VAARDIGHEDEN 6. INCONVENIENTEN

6.1. Zwaarte :

---

6.2. Houding :

staand - zittend

6.3. Werksfeer :

weersomstandigheden - tocht

6.4. Risico :

geringe kans op agressiviteit


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^