Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 27 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de griffier en de plaatsvervangende griffier in de Nationale Raad van de Orde der geneesheren

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024083
pub.
27/03/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de griffier en de plaatsvervangende griffier in de Nationale Raad van de Orde der geneesheren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren, artikel 14, § 1, tweede lid, 3° ;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevr. Anne-Sophie Sturbois, licentiaat in de rechten, wordt benoemd tot griffier in de Nationale Raad van de Orde der geneesheren, voor een termijn van zes jaar.

Art. 2.De heer Tom Goffin, doctor in de rechten, wordt benoemd tot plaatsvervangend griffier in de Nationale Raad van de Orde der geneesheren, voor een termijn van zes jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 juli 2011.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^