Koninklijk Besluit van 21 januari 2009
gepubliceerd op 27 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, i), 14, l), en 15, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskund

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022077
pub.
27/03/2009
prom.
21/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, i), 14, l), en 15, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen sluiten;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 20 mei 2008;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 mei 2008;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 9 juni 2008;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 18 juni 2008;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 7 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 augustus 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 2 september 2008;

Gelet op advies nr 45.186/1 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, 14, c), 14, i), en 14, l), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008022470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, A, I., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de verstrekkingen 255474-255485, 255990-256001, 257110-257121, 257132-257143, 257154-257165, 257176-257180, 257493-257504 en 257596-257600 worden opgeheven;2° de volgende verstrekkingen en toepassingsregel worden ingevoegd na de verstrekking 258451-258462 : « 258775-258786 Supplement voor peroperatieve computergestuurde navigatie bij de verstrekking 258451-258462 .. . . . K 300 258790-258801 Computer geassisteerde preoperatieve planning in geval van reconstructie van een uitgebreide resectie in het hoofd halsgebied . . . . . K 250 258856-258860 Transorale endoscopische faryngectomie . . . . . K 300 258871-258882 Transorale endoscopische horizontale (supraglottis) laryngectomie of hemilaryngectomie met inbegrip van arytenoid . . . . . K 400 258893-258904 Endoscopisch procedure voor intratumorale photodynamische behandeling of electroporatietherapie bij mucosatumoren voor de volledige behandeling van het geheel der letsels . . . . . K 240 258930-258941 Modelleren en functionele adaptatie van een gesteeld of vrij microvasculair geanastomoseerd weefseltransplantaat . . . . . K 350 258952-258963 Modelleren en functionele adaptatie, door middel van osteotomie en osteosynthesemateriaal, van een vrij microvasculair geanastomoseerd uit meerdere weefsels bestaand weefseltransplantaat (weke delen en bot of kraakbeen) . . . . . K 500 De prestaties 258930-258941 en 258952-258963 zijn enkel te attesteren wanneer tijdens dezelfde ingreep minstens één van de volgende prestaties verricht zijn : 255452-255463, 256756-256760, 256771-256782, 257191-257202, 258370-258381, 258392-258403, 258451-258462, 258554-258565, 259011-259022, 259033-259044, 259114-259125, 311032-311043, 311091-311102, 311172-311183, 311150-311161, 312653-312664, 312572-312583, 312594-312605 »; 3° de omschrijving van de verstrekking 255533-255544 wordt vervangen als volgt : « Wegname van een submandibulaire speekselklier »;4° de omschrijving van de verstrekking 256712-256723 wordt vervangen als volgt : « Laryngofissuur om niet oncologische redenen »;5° de omschrijving van de verstrekking 258112-258123 wordt aangevuld als volgt : « of 258871-258882 »;6° de omschrijving van de verstrekking 258554-258565 wordt vervangen als volgt : « Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals »;7° de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking 258370-258381 worden vervangen als volgt : « Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen .. . . . K 300 »; 8° de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking 258392-258403 worden vervangen als volgt : « Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen .. . . . K 400 »; 9° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 255452-255463 wordt van « K 300 » tot « K 400 » verhoogd;10° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 256771-256782 wordt van « K 300 » tot « K 400 » verhoogd;11° de twee toepassingsregels die volgen op de verstrekking 258716-258720 worden opgeheven.

Art. 2.In artikel 14, l), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, 14, c), 14, i), en 14, l), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008022470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, A, I., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de verstrekkingen 311754-311765, 312616-312620 en 312631-312642 worden opgeheven;2° de volgende verstrekking wordt ingevoegd na de verstrekking 311415-311426 : « 312955-312966 Eenmalig supplement bij de verstrekking 311415-311426 voor de kinplastie door osteotomie .. . . . K 112,5 »; 3° de volgende verstrekking wordt ingevoegd na de verstrekking 312550-312561 : « 312970-312981 Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals .. . . . K 165 »; 4° de volgende verstrekking wordt ingevoegd na de verstrekking 312653-312664 : « 312992-313003 Supplement voor peroperatieve computergestuurde navigatie bij de verstrekking 312653-312664 .. . . . K 300 »; 5° de franse omschrijving van de verstrekking 310914-310925 wordt vervangen als volgt : « Traitement d'ostéite inflammatoire au niveau du maxillaire par curetage, en un ou plusieurs temps »;6° de omschrijving van de verstrekking 311312-311323 wordt vervangen als volgt : « Heelkundige ingreep wegens tumor op de tandkasrand »;7° de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking 312572-312583 worden vervangen als volgt : « Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen .. . . . K 300 »; 8° de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking 312594-312605 worden vervangen als volgt : « Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen .. . . . K 400 »; 9° de omschrijving van de verstrekking 312690-312701 wordt vervangen als volgt : « Subtotale maxillectomie met resectie van de alveolaire kam en het verhemelte »;10° de omschrijving van de verstrekking 312712-312723 wordt vervangen als volgt : « Totale maxillectomie met inbegrip van de oogkasbodem en/of processi pterygoidei van het sfenoid »;11° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 311791-311802 wordt van « K 300 » tot « K 400 » verhoogd;12° de toepassingsregel die volgt op de verstrekking 312675-312686 wordt opgeheven;13° artikel 14, l), wordt aangevuld als volgt : « 313014-313025 Computer geassisteerde preoperatieve planning in geval van reconstructie van een uitgebreide resectie in het hoofd halsgebied .. . . . K 250 313036-313040 Modelleren en functionele adaptatie van een gesteeld of vrij microvasculair geanastomoseerd weefseltransplantaat . . . . . K 350 313051-313062 Modelleren en functionele adaptatie, door middel van osteotomie en osteosynthesemateriaal, van een vrij microvasculair geanastomoseerd uit meerdere weefsels bestaand weefseltransplantaat (weke delen en bot of kraakbeen) . . . . . K 500 De prestaties 313036-313040 en 313051-313062 zijn enkel te attesteren wanneer tijdens dezelfde ingreep minstens één van de volgende prestaties verricht zijn : 312572-312583, 312594-312605, 311032-311043, 311091-311102, 311172-311183, 311150-311161, 312653-312664, 255452-255463, 256756-256760, 256771-256782, 257191-257202, 258370-258381, 258392-258403, 258451-258462, 258554-258565, 259011-259022, 259033-259044, 259114-259125. 313073-313084 Aanplooien en adapteren van een reconstructieplaat . . . . . K 120 Deze prestatie is enkel te attesteren wanneer tijdens dezelfde interventie één van volgende prestaties verricht zijn : 311010-311021, 311032-311043, 311091-311102, 311172-311183, 311150-311161, 312712-312723. ».

Art. 3.In artikel 15 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 9 wordt het woord « extractie » vervangen door het woord « tandextractie » en wordt de zin « De verzekeringstegemoetkoming voor veelvuldige extracties onder algemene anesthesie dekt het toezicht op de patiënt tijdens de tien dagen na het tijdstip van de ingreep.» geschrapt; 2° artikel 15 wordt aangevuld als volgt : « § 17.De verstrekkingen van de verschillende groepen, groep 1, groep 2, groep 3, mogen tegen 100% gecumuleerd worden : Groep 1 : 255253-255264, 255452-255463, 255533-255544, 256115-256126, 256196-256200, 256336-256340, 256756-256760, 256771-256782, 257036-257040, 257191-257202, 258090-258101, 258451-258462, 259011-259022, 259033-259044, 259114-259125, 258856-258860, 258871-258882, 258893-258904, 310590-310601, 311010-311021, 311032-311043, 311091-311102, 311150-311161, 311172-311183, 311312-311323, 311710-311721, 311791-311802, 312653-312664, 312690-312701, 312712-312723, Groep 2 : 258370-258381, 258392-258403, 258554-258565, 312970-312981, 312572- 312583, 312594-312605, Groep 3 : 250176-250180, 250213-250224, 251274-251285, 251296-251300, 251311-251322, 251333-251344, 251355-251366, 251370-251381, 251812-251823, 251834-251845, 251856-251860, 251893-251904, 251915-251926, 251930-251941, 312874-312885. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^