Koninklijk Besluit van 21 januari 2011
gepubliceerd op 03 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 75, vierde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022034
pub.
03/02/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 75, vierde lid, van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), artikel 75;

Gelet op het verslag van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 oktober 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 18 november 2010;

Gelet op het advies 49.007/1 van de Raad van State, gegeven op 21 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid belast met de Maatschappelijke Integratie en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De overgangsperiode bedoeld in artikel 75, tweede lid, van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) wordt met zes maanden verlengd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op deze waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^