Koninklijk Besluit van 21 januari 2011
gepubliceerd op 31 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2010 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien
numac
2011200332
pub.
31/01/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering sluiten tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 88, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/07/1989 pub. 14/06/2016 numac 2016000348 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Officieuze coördinatie sluiten tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990, 22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004, 20 mei 2009 en 10 september 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering sluiten tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering;

Gelet op het verzoek van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 om sommige personeelsleden vervroegd over te dragen naar de Vlaamse Regering, teneinde een vlotte opstart te realiseren van de inning van de verkeersbelastingen en voor het verzekeren van de continuïteit van de dienst;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Financiën, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering sluiten tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de rubriek 1.Rijksambtenaren - Niveau A - Administratie der douane en accijnzen worden de woorden "MUYLAERT, Lieven, Directeur bij een fiscaal bestuur" opgeheven; 2° in de rubriek 1.Rijksambtenaren - Niveau A - Administratie der directe belastingen, sector invordering worden de woorden "BOIY, Rita, Directeur bij een fiscaal bestuur" opgeheven; 3° in de rubriek 1.Rijksambtenaren - Niveau B - Administratie der directe belastingen, sector invordering worden de woorden "AUMAN, Patricia, Fiscaal deskundige", "DE BOLLE, Karine, Fiscaal deskundige" en "STAES, Monique, Adjunct-fiscaal deskundige" opgeheven; 4° in de rubriek 1.Rijksambtenaren - Niveau B - Administratie der directe belastingen, sector taxatie worden de woorden "VERVLOESSEM, Myriam, Adjunct-fiscaal deskundige" opgeheven; 5° in de rubriek 1.Rijksambtenaren - Niveau C - Administratie der directe belastingen, sector invordering worden de woorden "VERBEECK, Pascale, Adjunct-financieel assistent" en "DE SMET, Geert, Administratief assistent" opgeheven; 6° in de rubriek 1.Rijksambtenaren - Niveau D - Administratie der douane en accijnzen worden de woorden "DIERCKX, Sonia, Financieel medewerker" en "VERBIST, Hans, Financieel medewerker" opgeheven; 7° in de rubriek 1.Rijksambtenaren - Niveau D - Administratie der directe belastingen, sector invordering worden de woorden "RAYMAEKERS, Georges, Financieel medewerker" opgeheven.

Art. 2.Dit besluit zal aan elke belanghebbende worden meegedeeld.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 4.De Eerste Minister en de Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^