Koninklijk Besluit van 21 mei 2001
gepubliceerd op 21 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011247
pub.
21/06/2001
prom.
21/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, inzonderheid op artikel 41, §§ 2 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2000 tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Uit haar functie als vast lid van de Commissie voor Verzekeringen wordt eervol ontslag verleend aan Mevr. I. Deherder als vertegenwoordiger van de verbruikers.

Art. 2.Wordt benoemd als lid van de Commissie voor Verzekeringen, Mevr. M. Lefevre die het mandaat van Mevr. I. Deherder beëindigt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^