Koninklijk Besluit van 21 november 2016
gepubliceerd op 02 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000741
pub.
02/12/2016
prom.
21/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2016-12-02 **** : 2016000741

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 32, 33 en 34;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De volgende personen worden voor drie jaar benoemd tot leden die het voorzitterschap van de Commissie van advies voor vreemdelingen op zich nemen : **** **** : De heer **** ****, substituut-procureur-generaal bij het parket-generaal te ****; **** **** : De heer **** ****, substituut van de procureur des **** bij de procureur des **** in ****.

Art. 2.De volgende personen worden voor drie jaar benoemd tot gewone leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen : **** **** : Mevr. **** ****, advocaat bij de balie van ****; **** **** : Mevr. **** ****, stafhouder van de Orde van advocaten bij de balie van ****.

Art. 3.De volgende personen worden voor dezelfde drie jaar benoemd tot plaatsvervangers van de gewone leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen : **** **** : De heer **** ****, advocaat bij de balie van **** en mevr. **** DE ****, advocaat bij de balie van ****; **** **** : Mevr. **** ****, advocaat bij de balie van ****.

Art. 4.De lijst van de personen bedoeld in artikel 33, eerste lid, 3°, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en voorgedragen door de instellingen voor bijstand, groeperingen, bewegingen of organisaties die de belangen van de vreemdelingen verdedigen, is voor drie jaar vastgesteld als volgt. **** **** : gewoon lid : - Mevr. **** **** van **** «*****»; - Mevr. **** **** van de **** «*****»; - De heer ****-**** STEVENS van de **** «*****». plaatsvervangende leden : - Mevr. **** **** en de heer **** **** van de **** «*****» om mevr. **** **** te vervangen; - Mevr. **** **** en de heer **** MEERT van de **** «*****» om mevr. **** **** te vervangen; - Mevr. **** **** en mevr. **** **** van de **** «*****» om de heer ****-**** STEVENS te vervangen. **** **** : gewoon lid : - Mevr. **** **** van de **** «*****»; plaatsvervangende leden : - De heer **** **** en de heer **** **** van de **** «*****» om mevr. **** **** te vervangen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is belast met de uitvoering van dit besluit. **** te ****, **** 21 november 2016. **** **** **** : De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ****. ****.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^