Koninklijk Besluit van 21 oktober 2007
gepubliceerd op 06 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012662
pub.
06/11/2007
prom.
21/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 oktober 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007 Verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (Overeenkomst geregistreerd op 11 juli 2007 onder het nummer 83780/CO/301.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd en op de werknemers die zij tewerkstellen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd en treedt in werking op 1 april 2007. Zij is van toepassing tot en met 30 september 2007.

Art. 3.Volgende collectieve arbeidsovereenkomsten die eindigen op 31 maart 2007 worden verlengd tot en met 30 september 2007. - de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005 - Sociaal akkoord 2005-2006 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent (registratienummer 77982/CO/301.01); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005 - Sociaal akkoord 2005-2006 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent (registratienummer 77984/CO/301.01); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005 - Sociaal akkoord 2005-2006 voor de vaklui (registratienummer 77983/CO/301.01).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^