Koninklijk Besluit van 21 oktober 2018
gepubliceerd op 22 november 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht. - Erratum

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014726
pub.
22/11/2018
prom.
21/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014726

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


21 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 253 van 29 oktober 2018, blz. 82.144 tot 82.275, wordt de Nederlandstalige versie van de bijlage 2 vervangen door wat volgt : Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van Economisch recht: genormaliseerd model van dagboek voor verenigingen en stichtingen.

Uitgaven

Nr.

Datum Registra.

Omschrijving

Bank X

Bank Y

Andere zichtrekeningen en gelijksoortige rekeningen

Kas 1

Kas2

Bedrag totaal

Uitgaven

Goederen en diensten

Bezoldigingen

Diensten en diverse goederen

Andere

Nr.

Bedrag

Nr.

Bedrag

Nr.

Bedrag

Nr.

Bedrag

Nr.

Bedrag

Bedrag

Omschrijving


Totaal uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Ontvangsten

Nr.

Datum Registra.

Omschrijving

Bank X

Bank Y

Andere zichtrekeningen en gelijksoortige rekeningen

Kas 1

Kas2

Bedrag totaal

Ontvangsten

Lidgeld

Schenkingen en legaten

Subsidies

Andere

Nr.

Bedrag

Nr.

Bedrag

Nr.

Bedrag

Nr.

Bedrag

Nr.

Bedrag

Bedrag

Omschrijving


Totaal ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van Economisch recht.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Middenstand, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^