Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 26 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 15 februari 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de di

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000231
pub.
26/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 15 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005002020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 15 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005002020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 15 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005002020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage FÖDERALER ÖFFENTLICHER PROGRAMMIERUNGSDIENST SOZIALEINGLIEDERUNG, ARMUTSBEKÄMPFUNG UND SOZIALWIRTSCHAFT 15. FEBRUAR 2005 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 30.Januar 1995 zur Regelung der Kostenerstattung durch den Staat für die Hilfeleistung, die die öffentlichen Sozialhilfezentren einem Bedürftigen gewährt haben, der die belgische Staatsangehörigkeit nicht besitzt und nicht im Bevölkerungsregister eingetragen ist Der Minister der Sozialen Eingliederung, Aufgrund des Gesetzes vom 2. April 1965 bezüglich der Übernahme der von den öffentlichen Sozialhilfezentren gewährten Hilfeleistungen, insbesondere des Artikels 11 § 2, ersetzt durch das Gesetz vom 9. Juli 1971;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 30. Januar 1995 zur Regelung der Kostenerstattung durch den Staat für die Hilfeleistung, die die öffentlichen Sozialhilfezentren einem Bedürftigen gewährt haben, der die belgische Staatsangehörigkeit nicht besitzt und nicht im Bevölkerungsregister eingetragen ist, insbesondere des Artikels 1, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 18. Oktober 2002;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 23. Dezember 2004;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 7.

Februar 2005;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. August 1996;

Aufgrund der Dringlichkeit;

In der Erwägung, dass der Ministerrat vom 20. März 2004 beschlossen hat, die Sozialhilfebeträge am 1. Oktober 2004 um 1% zu erhöhen; dass die als Höchstbeträge anwendbaren Beträge für die Kostenerstattung durch den Staat für die Sozialhilfe, die das öffentliche Sozialhilfezentrum einem Bedürftigen gewährt hat, der die belgische Staatsangehörigkeit nicht besitzt und nicht im Bevölkerungsregister eingetragen ist, daher zum 1. Oktober 2004 um 1% erhöht werden müssen; dass Artikel 104 des Programmgesetzes vom 9. Juli 2004 ausserdem die Kategorien des Eingliederungseinkommens ab dem 1. Januar 2005 abändert; dass die als Höchstbeträge anwendbaren Beträge für die Kostenerstattung durch den Staat für die Sozialhilfe, die das öffentliche Sozialhilfezentrum einem Bedürftigen gewährt hat, der die belgische Staatsangehörigkeit nicht besitzt und nicht im Bevölkerungsregister eingetragen ist, gemäss den Kategorien des Eingliederungseinkommens festgelegt worden sind; dass die Erstattungsgrenzen den abgeänderten Kategorien des Eingliederungseinkommens angepasst werden müssen; dass die ÖSHZ unverzüglich über diese Anpassungen in Kenntnis gesetzt werden müssen, damit sie sofort die nötigen Massnahmen zur Anwendung der Anpassungen ergreifen können, um die Interessen der um Hilfeleistung bittenden Antragsteller nicht zu beeinträchtigen;

Erlässt: Artikel 1 - Für die Periode vom 1. Oktober 2004 bis zum 31. Dezember 2004 werden die Beträge, die erwähnt sind in Artikel 1 Absatz 1 des Ministeriellen Erlasses vom 30. Januar 1995 zur Regelung der Kostenerstattung durch den Staat für die Hilfeleistung, die die öffentlichen Sozialhilfezentren einem Bedürftigen gewährt haben, der die belgische Staatsangehörigkeit nicht besitzt und nicht im Bevölkerungsregister eingetragen ist, ersetzt durch den Ministeriellen Erlass vom 18. Oktober 2002, wie folgt abgeändert: 1. Der Betrag « 8.800 EUR » wird durch den Betrag « 8.888 EUR » ersetzt; 2. der Betrag « 6.600 EUR » wird durch den Betrag « 6.666 EUR » ersetzt; 3. der Betrag « 4.400 EUR » wird durch den Betrag « 4.444 EUR » ersetzt.

Art. 2 - Ab dem 1. Januar 2005 wird Artikel 1 desselben Erlasses wie folgt abgeändert: 1. Absatz 1, ersetzt durch den Ministeriellen Erlass vom 18.Oktober 2002, wird durch folgende Bestimmung ersetzt: « Die Kosten der Sozialhilfe, die die öffentlichen Sozialhilfezentren einem Bedürftigen gewährt haben, der die belgische Staatsangehörigkeit nicht besitzt und nicht im Bevölkerungsregister eingetragen ist, werden vom Staat nach Verhältnis des Realbetrags dieser Kosten und maximal nach Verhältnis des in Artikel 14 § 1 des Gesetzes vom 26. Mai 2002 über das Recht auf soziale Eingliederung erwähnten Betrags für die Kategorie Personen, der der Hilfeleistungsempfänger angehört, zurückerstattet. » 2. Die Absätze 6 und 7, eingefügt durch den Ministeriellen Erlass vom 18.Oktober 2002, werden aufgehoben.

Brüssel, den 15. Februar 2005 C. DUPONT Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^