Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 18 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000232
pub.
18/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten, opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT 3. FEBRUAR 2005 - Königlicher Erlass über das Verbot Erzeugnisse auf Tabakbasis an Jugendliche unter sechzehn Jahren mittels Versorgungsautomaten zu verkaufen ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss! Aufgrund des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren, insbesondere des Artikels 6 § 4, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Juli 2004; Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 13. August 1990 über die Herstellung und die Vermarktung von Erzeugnissen auf Tabakbasis und ähnlichen Erzeugnissen, insbesondere des Artikels 5, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 10. August 2004;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 22. Dezember 2004;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 37.980/3 des Staatsrates vom 18. Januar 2005;

Auf Vorschlag Unseres Ministers der Volksgesundheit Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Der Vertrieb von Erzeugnissen auf Tabakbasis mittels Versorgungsautomaten ist nur unter folgenden kumulativen Bedingungen erlaubt: 1. Die Versorgungsautomaten stehen in für Verbraucher zugänglichen geschlossenen Räumlichkeiten, in denen Erzeugnisse auf Tabakbasis gleichzeitig auf übliche Weise vermarktet werden.2. Die Versorgungsautomaten müssen verriegelt sein.3. Die Versorgungsautomaten dürfen nur von und zu Gunsten von Personen entriegelt und aktiviert werden, die mindestens sechzehn Jahre alt sind. Art. 2 - Die Verantwortung für Entriegelung oder Bereitstellung eines Mittels, das die Entriegelung des Versorgungsautomaten ermöglicht, obliegt der Person, die hinsichtlich der Räumlichkeit, in der der Automat befindlich ist, für die Vermarktung auf übliche Weise von Erzeugnissen auf Tabakbasis verantwortlich ist.

Art. 3 - Artikel 5 des Königlichen Erlasses vom 13. August 1990 über die Herstellung und die Vermarktung von Erzeugnissen auf Tabakbasis und ähnlichen Erzeugnissen, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 10. August 2004, wird aufgehoben.

Art. 4 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

Art. 5 - Unser Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört, ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 21. Januar 2005 ALBERT Von Königs wegen: Der Minister der Volksgesundheit R. DEMOTTE Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^