Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 04 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2005002060
pub.
04/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 125;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn sluiten houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd, voor een hernieuwbare termijn van twee jaar, respectievelijk tot effectieve en plaatsvervangende leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn : 1° als leden, aangewezen uit voorzitters en leden van de raden voor maatschappelijk welzijn : - Mevr.Katleen Van Der Hooft, Knokke-Heist; - Mevr. Vera Van Der Borght, Aalst; - Mevr. Monica De Coninck, Antwerpen; - De heer Frank Vandevoorde, Brugge; - Mevr. Marie-Jeanne Hendrickx, Zichem; - Mevr. Annie Leysen, Turnhout; - De heer Lodewijck Van Doninck, Malle; - Mevr. Nadine Van Den Bossche, Lembeke; - De heer Claude Emonts, Luik; - Mevr. Michèle Delhalle-Wilmotte, Hoei; - De heer Etienne Allard, Namen; - Mevr. Simone Genaux, Thuin; - Mevr. Marie-Louise Leroy-Jadoul, Fernelmont; - Mevr. Annie Burton, Profondeville; - De heer Michel Tricot, Court-Saint-Etienne; - Mevr. Nicole Lecomte, Havelange; - De heer Luc Vanraes, Brussel; - De heer Georges Gilis, Brussel; - De heer Yvan Mayeur, Brussel; - Mevr. Anne Herscovi, Elsene; 2° als leden, aangeduid op grond van hun ervaring en deskundigheid in de materie waarvoor de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn bevoegd is : - De heer Jean-Claude Botson, Brussel; - De heer Rudy Ghyselinck, Nijvel; - De heer Willy Dupont, Brugge; - Mevr. Carine Sallaert, Gent; - Mevr. Marie-Thérèse Casman, Luik; - De heer Jacques Fierens, Brussel; - De heer Jan Vrancken, Antwerpen; - De heer Dries Simoens, Kessel-l;. - Mevr. Ruth Stokx, Brussel; - Mevr. Nathalie Debast, Brussel; - De heer Christophe Ernotte, Brussel; - Mevr. Marie-Claire Lodefier, Namen; - De heer Michel Colson, Brussel; - Mevr. Marie Wastchenko, Brussel; - De heer Bernard Tayman, Eigenbrakel; - Mevr. Nicole Adam, Beyne-Heusay; - De heer Eric Wauters, Gent; - De heer Raymond Geysenbergh, Brussel; - De heer Jean Peeters, Brussel; - De heer Paul Trigalet, Charleroi; - De heer Ludo Horemans, Brussel; - De heer Paul Vaernewyck, Brussel; - Mevr. Diane Moras, Antwerpen; - Mevr. Riet Pauwels, Mechelen; - Mevr. Geneviève Lacroix, Amay; - Mevr. Annick Mahieu, Brussel; - Mevr. Martine Vanneste, Wevelgem; - De heer Koen Vansevenant, Oostende.

Art. 2.Wordt benoemd tot voorzitter van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn, voor een hernieuwbare termijn van twee jaar : - De heer Henri Funck, Rixensart.

Art. 3.Worden benoemd tot ondervoorzitters van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn : - De heer Claude Emonts, ondervoorzitter; - De heer Ludo Horemans, ondervoorzitter.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.Onze Minister van Maatschappelijke Intégratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, C. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^