Koninklijk Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2005021061
pub.
12/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001021575 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001021575 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2004;

Overwegende dat professor M. Waelkens op 15 februari 2005 ontslag heeft genomen uit zijn mandaat als lid van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;

Overwegende dat Mevr. F. Forment, Afdelingshoofd, op 1 maart 2005 op pensioen werd gesteld;

Overwegende dat de Wetenschappelijke raad bijgevolg moet worden aangevuld om de continuïteit van de wetenschappelijke dienstverlening te waarborgen;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de wd. Hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in haar brief van 3 maart 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001021575 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.De Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis wordt als volgt samengesteld : a) de Algemeen directeur van de instelling, die ambtshalve lid is;b) leden van het leidinggevend wetenschappelijk personeel van de instelling : - de heer E.Gubel, Departementshoofd; - Mevr. M. Coppens, Afdelingshoofd; - de heer L. Limme, Afdelingshoofd; c) wetenschappelijke personaliteiten gekozen buiten de instelling : - Mevr.E. Bruyninx, professor aan de Universiteit Gent; - de heer A. Gob, professor aan de « Université de Liège »; - de heer H. Van Hulst, professor aan de « Université Libre de Bruxelles »; - de heer L. De Ren, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2005 en treedt buiten werking op dezelfde datum als voornoemd koninklijk besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001021575 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten.

Art. 3.Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^