Koninklijk Besluit van 22 april 2013
gepubliceerd op 08 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202223
pub.
08/05/2013
prom.
22/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1992 tot reorganisatie van de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten, inzonderheid op artikel 3;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd voor een periode van zes jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit, respectievelijk als voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en adjunct-secretaris van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers : - Mevr. Greta D'HONDT; - Mevr. Colette BURGEON; - de heer Thierry LHOIR; - de heer Willy BARBE.

Art. 2.Worden tot effectieve leden benoemd van dezelfde Raad voor een periode van zes jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit : 1° Mevr.Jasmine CHRISTIAENS, Mevr. Nathalie DIESBECQ, de heer Romeo MATSAS, Mevr. Ann VERMORGEN, de heer Marc BECKER, de heer Marcel ETIENNE, Mevr. Samantha SMITH, de heer Jean-Marie DEBAENE, de heer Jean-François TAMELLINI, als vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties; 2° Mevr.Michèle CLAUS, Mevr. Hilde THYS, de heer Philippe STIENON, de heer Stefan DENAYER, de heer Charles ISTASSE, de heer Chris BOTTERMAN, Mevr. Geneviève BOSSU, Mevr. Iris PENNINCKX, de heer Anton VAN ASSCHE, als vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties; 3° Mevr.Sophie HEUSKIN, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Zaken behoren;

Mevr. Colette VANSTRAELEN, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren;

Mevr. Anne ZIMMERMANN, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort;

Mevr. Marie DEBAUCHE, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid Justitie behoort; 4° de heer Marc HAESENDONCKX, als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering; de heer Stéphane THIRIFAY, als vertegenwoordiger van de Waalse Regering;

Mevr. Fabienne DRISCART, als vertegenwoordigster van de Brusselse Regering;

Mevr. Elfriede LENZ, als vertegenwoordigster van de Duitstalige Gemeenschap; 5° de heer Koen DEWULF, als vertegenwoordiger van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Art. 3.Worden tot plaatsvervangende leden benoemd van dezelfde Raad voor een periode van zes jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit : 1° de heer Dominik ROLAND, de heer Stefaan PEIRSMAN, de heer Paul PALSTERMAN, de heer Luan ABEDINAJ, de heer Piet VAN DEN BERGH, de heer Joseph BURNOTTE, Mevr.Annick THYRE, de heer Jean-François MACOURS, de heer Frédéric FIORE, als vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties; 2° Mevr.Anne VANDERSTAPPEN, de heer Koen CABOOTER, Mevr. Nele MUYS, Mevr. Monica DE JONGHE, de heer Jan BRIFFAERTS, Mevr. Aline D'HULST, de heer Bjorn CUYT, Mevr. Barbara STEENS, Mevr. Cindy ROMBAUTS, als vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties; 3° de heer Hugues VLEMINCQ, als vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Zaken behoren; de heer Steven FROONINCKX, als vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren; de heer Jacques OUZIEL, als vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort;

Mevr. Gerda POPLEU, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid Justitie behoort; 4° Mevr.Nathalie DHONDT, als vertegenwoordigster van de Vlaamse Regering; de heer Eric MOENS, als vertegenwoordiger van de Waalse Regering; de heer Frank PIRARD, als vertegenwoordiger van de Brusselse Regering; de heer Norbert SCHOMMERS, als vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap; 5° Mevr.Ina VANDENBERGHE, als vertegenwoordigster van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Art. 4.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^