Koninklijk Besluit van 22 april 2019
gepubliceerd op 02 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2014 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het internationaal perscentrum

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2019202066
pub.
02/05/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202066

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014207593 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum sluiten tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het internationaal perscentrum


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 bron ministerie van financien Programmawet voor het begrotingsjaar 2001 sluiten, artikel 51;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 24/01/2002 numac 2002021000 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, de artikelen 3, § 1, eerste lid, 6° en 7°, en tweede lid, en 4, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014207593 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum sluiten tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevr. Miet DECKERS, huidig plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum, wordt benoemd tot gewoon lid van het Comité, ter vervanging van de heer Kristof GEUNTJES, wiens mandaat zij voltooit.

Art. 2.De heer Bart TIERENS wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum, ter vervanging van Mevr. Miet DECKERS, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussels, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^