Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 15 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2005 betreffende het statuut van de militaire muzikanten

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007240
pub.
15/09/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2005 betreffende het statuut van de militaire muzikanten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, inzonderheid op artikel 9bis, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2005 betreffende het statuut van de militaire muzikanten, inzonderheid op artikel 21, § 1, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juli 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 21, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 2005 betreffende het statuut van de militaire muzikanten, wordt het woord « zes » vervangen door het woord « eenentwintig ».

Art. 2.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^