Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 11 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de nationale raad van de Orde van architecten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011388
pub.
11/09/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de nationale raad van de Orde van architecten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot instelling van een Orde van architecten, inzonderheid op artikel 49, § 1,vijfde lid;

Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Edwin WOLFS, adviseur bij de algemene directie 'K.M.O.-beleid' van de F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de nationale raad van de Orde van architecten.

De heer Christian DEN HAERYNCK, adviseur bij de algemene directie 'K.M.O.-beleid' van de F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt benoemd tot plaatsvervanger van de regeringscommissaris bij de nationale raad van de Orde van architecten.

Art. 2.Dit koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 5 mei 2006.

Art. 3.Onze minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^