Koninklijk Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 30 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012406
pub.
30/08/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 120, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 augustus 1993, 28 maart 1995, 20 juli 2000 en 13 juli 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 16 juni 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 23 juni 2006;

Gelet op de aanvraag die op 14 maart 2006 bij de Nationale Arbeidsraad is ingediend en gelet op het feit dat geen advies is verstrekt binnen de termijn voorgeschreven in de wet van 29 mei 1952;

Gelet op advies 40.853/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 juli 2006, met toepassing van artikel 84,§ 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van onze Minister van Werkgelegenheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 augustus 1993, 28 maart 1995, 20 juli 2000 en 13 juli 2001 wordt een artikel 16bis ingevoegd, luidende : « Art 16bis. Voor het betaald educatief verlof dat wordt toegekend vanaf 1 september 2006, wordt de terugbetaling aan de werkgever beperkt tot een forfaitair bedrag per uur.

Dit bedrag wordt voor het schooljaar 2006/2007 vastgelegd op 15 euro voor de werknemers van minder dan 45 jaar en op 18 euro voor de werknemers van meer dan 45 jaar ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^