Koninklijk Besluit van 22 augustus 2020
gepubliceerd op 28 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag van een personaliteit van deze Raad

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020031275
pub.
28/08/2020
prom.
22/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031275

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag van een personaliteit van deze Raad


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XIII.2 en XIII.3;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 20 mei 2020;

Gelet op de dringende noodzaak om de uitoefening van het voorzitterschap van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven onverwijld in te vullen, gemotiveerd door de omstandigheid dat deze Raad haar wettelijke opdrachten moet vervullen;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Robert Tollet, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de economische analyse en politiek, met optie in de econometrie, wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Hij wordt gemachtigd de titel van erevoorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven te voeren.

Art. 2.Aan de heer Benoît Bayenet wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van personaliteit van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 3.De heer Benoît Bayenet, doctor in de economische wetenschappen, master in econometrie, wordt benoemd tot voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 augustus 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^