Koninklijk Besluit van 22 december 2016
gepubliceerd op 16 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, van de wet van 28 oktober 2016 inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot i

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017010002
pub.
16/01/2017
prom.
22/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010002

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, van de wet van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h type wet prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h sluiten inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit waarvan wij de eer hebben het Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, vormt het uitvoeringsbesluit van artikel 2, § 1, van de wet van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h type wet prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h sluiten inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG. Artikel 2, § 1, van de bovenvermelde wet machtigt de Koning om de federale overheidsdienst te benoemen, die met de uitvoering van de activiteiten vermeld in dezelfde paragraaf belast zal worden. Artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit wijst de Dienst Klimaatverandering van de Algemene Directie Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan.

Bovendien zal de in artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit aangewezen Dienst, het koninklijk besluit vermeld in artikel 2, § 2, van de bovenvermelde wet moeten uitwerken, met inbegrip van de ontwikkeling van de nodige modaliteiten voor het verzamelen van de gegevens, voor de monitoring en voor de evaluatie van de federale acties. Dit werk zal moeten worden uitgevoerd in overleg met de entiteiten en diensten van de Federale Staat die in het bezit zijn van de relevante gegevens en informatie gegevens, met als doel de coherentie van de gegevens en de efficiëntie van de rapportageproces te garanderen. Bovendien zal het rapportageproces op een jaarlijkse cyclus gebaseerd moeten worden. Dat wil zeggen dat de federale acties jaarlijks zullen moeten gemonitord en geëvalueerd worden, op basis van de jaarlijkse verzamelde gegevens. Ten slotte zal het rapportageproces moeten worden uitgewerkt met als doel de tijdige voltooiing, transparantie, nauwkeurigheid, samenhang, vergelijkbaarheid en volledigheid van de gerapporteerde gegevens te waarborgen.

Het advies van de Raad van State werd niet verzocht omdat het ontwerp van koninklijk besluit de aanwijzing van een federale overheidsdienst betreft, conform artikel 2, § 1, van de bovenvermelde wet. Het ontwerp heeft derhalve niet het reglementair karakter in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, M.-C. MARGHEM

22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, van de wet van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h type wet prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h sluiten inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h type wet prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h sluiten inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG, artikel 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 5 december 2016;

Op de voordracht van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De rapportage, monitoring en evaluatie van de federale acties zoals vereist door Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006, en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG, wordt uitgevoerd door de Dienst Klimaatverandering van de Algemene Directie Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 2.De in artikel 1 aangewezen Dienst werkt het koninklijk besluit vermeld in artikel 2, § 2, van de wet van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h type wet prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van h sluiten uit, in overleg met de entiteiten en diensten van de Federale Staat die in het bezit zijn van de relevante gegevens en informatie, op basis van een jaarlijkse cyclus, met als doel de tijdige voltooiing, transparantie, nauwkeurigheid, samenhang, vergelijkbaarheid en volledigheid van de rapportage te waarborgen.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, M.-C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^