Koninklijk Besluit van 22 december 2017
gepubliceerd op 11 januari 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018030137
pub.
11/01/2018
prom.
22/12/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030137

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


22 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2013 pub. 25/01/2013 numac 2013009033 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten sluiten betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikelen 10 en 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2013 pub. 25/01/2013 numac 2013009033 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten sluiten betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten, artikel 1 en artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014009260 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten sluiten;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Justitie, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2013 pub. 25/01/2013 numac 2013009033 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten sluiten betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten worden de punten a) tot en met f) vervangen als volgt: « 1° als vertegenwoordigers van de Minister van Justitie: a) Serge Lipszyc, Franstalig lid;b) Daisy Vervenne, Nederlandstalig lid.2° als vertegenwoordigers van de Minister van Financiën: a) Caroline Dujacquier, Franstalig lid;b) Tim Van Sant, Nederlandstalig lid.3° als vertegenwoordigers van de Minister van Economie: a) François Dorrekens, Franstalig lid;b) Francis Deryckere, Nederlandstalig lid.4° als vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken : a) Jean-Claude Fontinoy, Franstalig lid;b) Luc Daelmans, Nederlandstalig lid.5° als vertegenwoordigers van de Minister van Volksgezondheid: a) Emmanuel Boon, Franstalig lid;b) Peter Legroe, Nederlandstalig lid.6° als vertegenwoordigers van de Minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort : a) Vinciane Desmet, Franstalig lid;b) Alain Embrechts, Nederlandstalig lid.».

Art. 2.In artikel 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014009260 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten sluiten, worden de punten a) tot en met f) vervangen als volgt: « 1° als vertegenwoordigers van de Minister van Justitie: a) Gaëlle Smet, Franstalig lid ;b) Ivan Vandenbergh, Nederlandstalig lid.2° als vertegenwoordigers van de Minister van Financiën: a) Pierre Mouligneaux, Franstalig lid;b) Ludwig Van Der Reysen, Nederlandstalig lid.3° als vertegenwoordigers van de Minister van Economie: a) Nathalie Patouossa, Franstalig lid;b) Chris Van der Cruyssen, Nederlandstalig lid.4° als vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken : a) Anne-Laure Mouligneaux, Franstalig lid;b) Philippe Waeytens, Nederlandstalig lid.5° als vertegenwoordigers van de Minister van Volksgezondheid: a) Frédéric Swierkowski, Franstalig lid;b) Axel Delvoie, Nederlandstalig lid.6° als vertegenwoordigers van de Minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort : a) Alexia Panou, Franstalig lid;b) Nele Roobrouck, Nederlandstalig lid.».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking 10 dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De vice-eerste minister en minister bevoegd voor Economie, de vice-eerste minister en minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor de Begroting en voor de Nationale Loterij zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^