Koninklijk Besluit van 22 februari 2006
gepubliceerd op 10 april 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011126
pub.
10/04/2006
prom.
22/02/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2001 tot benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van de heer Robert Tollet, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de economische analyse en politiek, met optie in de econometrie, van voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 november 2006.

Art. 3.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 februari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^