Koninklijk Besluit van 22 juli 2018
gepubliceerd op 01 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040538
pub.
01/08/2018
prom.
22/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040538

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


22 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, § 1, tweede, derde, zevende en achtste lid, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013 en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, artikel 144, eerste lid;

Gelet op de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de politierechtbank in afdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2018 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd op 5 mei 2018 overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 mei 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 15 juni 2018;

Gelet op het advies 63.787/3 van de Raad van State, gegeven op 12 juli 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Artikel 1.In artikel 14 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, achtste lid, worden de woorden "van het eerste kanton Ieper, van het tweede kanton Ieper-Poperinge en van het kanton Wervik" vervangen door de woorden "van de kantons Ieper en Poperinge";2° in paragraaf 1, elfde lid, worden de woorden "de kantons Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort" vervangen door de woorden "het kanton Veurne".

Art. 2.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 april 2018 en 17 mei 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "Saint-Nicolas," opgeheven;2° in het derde lid, worden de woorden "het kanton Hamoir, het eerste kanton Hoei en het tweede kanton Hoei-Hannuit" vervangen door de woorden "de twee kantons Hoei";3° in het vijfde lid, worden de woorden "Aarlen-Messancy" vervangen door het woord "Aarlen";4° in het zesde lid, worden de woorden "de kantons Marche-en-Famenne-Durbuy en Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize" vervangen door de woorden "het kanton Marche-en-Famenne";5° in het zevende lid, worden de woorden "Bastenaken-Neufchâteau en Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul" vervangen door de woorden "Bastenaken en Neufchâteau".

Art. 3.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het zevende lid, worden de woorden "van het eerste kanton Ieper, van het tweede kanton Ieper-Poperinge en van het kanton Wervik" vervangen door de woorden "van de kantons Ieper en Poperinge";2° in het negende lid, worden de woorden "de kantons Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort" vervangen door de woorden "het kanton Veurne".

Art. 4.In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid, worden de woorden "van het eerste kanton Ieper, van het tweede kanton Ieper-Poperinge en van het kanton Wervik" vervangen door de woorden "van de kantons Ieper en Poperinge";2° in het vijfde lid, worden de woorden "de kantons Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort" vervangen door de woorden "het kanton Veurne".

Art. 5.In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "Saint-Nicolas," opgeheven;2° in het derde lid, worden de woorden "het kanton Hamoir, het eerste kanton Hoei en het tweede kanton Hoei-Hannuit" vervangen door de woorden "de twee kantons Hoei".

Art. 6.In artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 november 2015 en 15 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "Aarlen-Messancy" vervangen door het woord "Aarlen";2° in het derde lid, worden de woorden "de kantons Marche-en-Famenne-Durbuy en Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize" vervangen door de woorden "het kanton Marche-en-Famenne";3° in het vierde lid, worden de woorden "Bastenaken-Neufchâteau en Saint-Hubert- Bouillon-Paliseul" vervangen door de woorden "Bastenaken en Neufchâteau". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Art. 7.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "Saint-Nicolas," opgeheven;2° in het derde lid, worden de woorden "het kanton Hamoir, het eerste kanton Hoei en het tweede kanton Hoei-Hannuit" vervangen door de woorden "de twee kantons Hoei". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Art. 8.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "Aarlen-Messancy" vervangen door het woord "Aarlen";2° in het derde lid, worden de woorden "" "de kantons Marche-en-Famenne-Durbuy en Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize" vervangen door de woorden "het kanton Marche-en-Famenne;3° in het vierde lid, worden de woorden "Bastogne-Neufchâteau en Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul" vervangen door de woorden "Bastenaken en Neufchâteau".

Art. 9.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 2.De burgerlijke zaken en tuchtzaken worden ingeleid en gepleit in elk van de afdelingen van het arrondissement overeenkomstig artikel 1 van dit reglement.

Desalniettemin : - worden de zaken die verband houden met de artikelen 569, 10°, 16°, 17°, 18°, 21°, 28°, 30°, 31°, 40° en 42°, en 571 van het Gerechtelijk Wetboek gepleit te Aarlen wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft; - worden de zaken die verband houden met artikel 569, 6°, 9°, 14°, 25°, 27°, 34°, 35°, 37° en 39°, van het Gerechtelijk Wetboek gepleit te Marche-en-Famenne wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft; - worden de zaken die verband houden met de artikelen 569, 11°, 13°, 15°, 22°, 29°, 33°, 38° en 41°, en 570 van het Gerechtelijk Wetboek en niet behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank gepleit te Neufchâteau wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft.". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de politierechtbank in afdelingen

Art. 10.In het opschrift van het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de politierechtbank in afdelingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2018, worden de woorden "de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de politierechtbank" vervangen door de woorden "de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken".

Art. 11.In artikel 1 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid, worden de woorden "van het eerste kanton Ieper, van het tweede kanton Ieper-Poperinge en van het kanton Wervik" vervangen door de woorden "van de kantons Ieper en Poperinge";2° in het vijfde lid, worden de woorden "de kantons Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort" vervangen door de woorden "het kanton Veurne". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2018 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Art. 12.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 maart 2018 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 april 2018 en 17 mei 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "Saint-Nicolas," opgeheven;2° in het derde lid, worden de woorden "het kanton Hamoir, het eerste kanton Hoei en het tweede kanton Hoei-Hannuit" vervangen door de woorden "de twee kantons Hoei";3° in het vijfde lid, worden de woorden "Aarlen-Messancy" vervangen door het woord "Aarlen";4° in het zesde lid, worden de woorden "de kantons Marche-en-Famenne-Durbuy en Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize" vervangen door de woorden "het kanton Marche-en-Famenne";5° in het zevende lid, worden de woorden "Bastenaken-Neufchâteau en Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul" vervangen door de woorden "Bastenaken en Neufchâteau". HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 13.De artikelen 2, 1°, 5, 1°, 7, 1° en 12, 1°, van dit besluit treden in werking op 1 september 2018.

De artikelen 2, 2°, 5, 2°, 7, 2° en 12, 2°, van dit besluit treden in werking op 1 november 2018.

De artikelen 1, 2, 3° tot 5°, 3, 4, 6, 8, 9, 11 en 12, 3° tot 5°, van dit besluit treden in werking op 1 december 2018.

Art. 14.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^