Koninklijk Besluit van 22 juni 2001
gepubliceerd op 26 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten volgens dewelke aan de personeelsleden van de lokale politie voorschotten of compensaties moeten worden gegeven - Erratum

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000912
pub.
26/09/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


22 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten volgens dewelke aan de personeelsleden van de lokale politie voorschotten of compensaties moeten worden gegeven - Erratum


Belgisch Staatsblad van 11 juli 2001, blz. 23995 : in artikel 3, 2°, d), lezen : (6,70 EUR) in plaats van : (6,69 EUR).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^