Koninklijk Besluit van 22 juni 2001
gepubliceerd op 11 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2001015077
pub.
11/08/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op de gecoördineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, inzonderheid artikel 37.

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Frank De Coninck, Ambassadeur, Directeur-generaal a.i. van de Buitenlandse Economische en Bilaterale Betrekkingen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, wordt benoemd tot lid van de Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie, ter vervanging van de heer J. Grauls.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 mei 2001.

Art. 3.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^