Koninklijk Besluit van 22 september 2000
gepubliceerd op 28 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022745
pub.
28/10/2000
prom.
22/09/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 1966Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/1966 pub. 16/06/2014 numac 2014000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 26/10/1966 pub. 27/06/2014 numac 2014024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gezondheids wet van 1 september 1945Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/09/1945 pub. 15/06/2012 numac 2012202979 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gezondheidswet sluiten, inzonderheid op artikel 1, eerste lid, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 oktober 1966Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/1966 pub. 16/06/2014 numac 2014000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 26/10/1966 pub. 27/06/2014 numac 2014024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt, inzonderheid op artikel 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 april 1968;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 4 september 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 oktober 1966Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/1966 pub. 16/06/2014 numac 2014000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 26/10/1966 pub. 27/06/2014 numac 2014024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 april 1968, worden de woorden « na de derde levensmaand » vervangen door de woorden « na de tweede levensmaand ».

Art. 2.Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 september 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^