Koninklijk Besluit van 23 april 1999
gepubliceerd op 25 augustus 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012201
pub.
25/08/1999
prom.
23/04/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 januari 1978;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 1995 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : de heren : Genoe, Lodewijk, te Tessenderlo; Livens, Frans, te Antwerpen;

Mevrn. : Moerenhout, Lea, te Leuven;

Quisthoudt, Suzanne, te Brussel; de heren : De Meyer, Joseph, te Malmédy;

Vanoirbeck, Stéphane, te Brussel.

Plaatsvervangende leden : Mevr. Pletinck, Beatrijs, te Zele; de heren : Janssens, André, te Nijlen;

Kerkhofs, Alfons, te Leuven;

Ingels, Frans, te Zwevezele;

Mevr. Crahay, Marie-Hélène, te Elsene;

De heer Flas, Paul, te Luik. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : de heren : Paschenko, Jean, te Aiseau-Presles; Dirix, Frans, te Melle;

Ancora, Vincent, te Bergen;

Cattebeke, Jef, te Kortrijk;

Barone, Umberto, te Bergen;

Somers, Francis, te Roosdaal.

Plaatsvervangende leden : de heren : Michiels, Jacques, te Namen;

Istas, Ludo, te Sint-Truiden;

Giets, Yves, te Haaltert;

Geerinck, Marc, te Sint-Agatha-Berchem;

Hanseval, Philippe, te Namen;

Yerna, Philippe, te Oupeye.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 21 april 1975, Belgisch Staatsblad van 30 september 1975.

Koninklijk besluit van 12 maart 1976, Belgisch Staatsblad van 21 mei 1976.

Koninklijk besluit van 5 januari 1978, Belgisch Staatsblad van 11 april 1978.

Koninklijk besluit van 4 april 1995, Belgisch Staatsblad van 25 april 1995.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^