Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014
gepubliceerd op 02 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2014

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000652
pub.
02/09/2014
prom.
23/08/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2014


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 44 van de Grondwet, Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De buitengewone parlementaire zitting van 2014 wordt gesloten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 13 oktober 2014.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 augustus 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^