Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 28 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003277
pub.
28/08/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003277

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 2, § 1, 13°, b, derde lid, vervangen bij de programmawet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau sluiten tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 19 mei 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 21 mei 2015;

Gelet op het advies nr. 57.635/1/V van de Raad van State gegeven op 31 juli 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van artikel 2, § 1, 13°, b, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de voor welbepaalde Staten of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen die zijn opgenomen op de hiernavolgende lijst vermoedt aldaar niet aan een inkomstenbelasting te zijn onderworpen of aldaar, te zijn onderworpen aan een inkomstenbelasting die minder dan 15 pct. bedraagt van het belastbaar inkomen dat wordt, vastgesteld overeenkomstig de regels die van toepassing zijn voor het vestigen van de Belgische belasting op daarmee overeenstemmende inkomsten :

1° Iles Vierges des Etats-Unis :

Exempt Company; 1° Amerikaanse Maagdeneilanden :

Exempt Company; 2° Anjouan (Comores) :

International Business Company; 2° Anjouan (Comoren) :

International Business Company; 3° Antigua-et-Barbuda :

International Business Company; 3° Antigua en Barbuda :

International Business Company; 4° Anguilla :

International Business Company

4° Anguilla :

International Business Company

5° Aruba :

Stichting Particulier Fonds; 5° Aruba :

Stichting Particulier Fonds; 6° Bahamas :

International Business Company; 6° Bahamas :

International Business Company; 7° Bahamas :

Foundation; 7° Bahamas :

Foundation; 8° Barbade :

International Business Company; 8° Barbados :

International Business Company; 9° Barbade :

International Society with Restricted Liability

9° Barbados :

International Society with Restricted Liability

10° Belize :

International Business Company; 10° Belize :

International Business Company; 11° Bermudes :

Exempt Company; 11° Bermuda :

Exempt Company; 12° Iles Vierges britanniques :

Company; 12° Britse Maagdeneilanden :

Company; 13° Brunei :

International Business Company; 13° Brunei :

International Business Company; 14° Iles Caïmans :

Exempt Company; 14° Caymaneilanden :

Exempt Company; 15° Iles Cook :

International Company; 15° Cookeilanden :

International Company; 16° Costa Rica :

Company; 16° Costa Rica :

Company; 17° Djibouti :

Exempt Company; 17° Djibouti :

Exempt Company; 18° Dominique :

International Business Company; 18° Dominica :

International Business Company; 19° Ile de Man :

Company; 19° Eiland Man :

Company; 20° Polynésie française :

Société; 20° Frans-Polynesië :

Société; 21° Grenade :

International Business Company; 21° Grenada :

International Business Company; 22° Guam :

Company; 22° Guam :

Company; 23° Guatemala :

Fundación; 23° Guatemala :

Fundación; 24° Guernesey :

Company; 24° Guernsey :

Company; 25° Guernesey :

Foundation; 25° Guernsey :

Foundation; 26° Hong Kong :

Private Limited Company; 26° Hong Kong :

Private Limited Company; 27° Jersey :

Company; 27° Jersey :

Company; 28° Jersey :

Foundation; 28° Jersey :

Foundation; 29° Labuan (Malaisie) :

Offshore Company; 29° Labuan (Maleisië) :

Offshore Company; 30° Liban :

Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore; 30° Libanon :

Ondernemingen die in aanmerking komen voor het "offshore company regime"; 31° Liberia :

Non-resident company; 31° Liberia :

Non-resident company; 32° Macao :

Fundaç+o; 32° Macau :

Fundaç+o; 33° Maledives :

Company; 33° Malediven :

Company; 34° Iles Marshall :

International Business Company; 34° Marshalleilanden :

International Business Company; 35° Maurice :

Global Business Company category 1; 36° Mauritius :

Global Business Company category 1; 36° Maurice :

Global Business Company category 2; 36° Mauritius :

Global Business Company category 2; 37° Micronésie :

Company; 37° Micronesië :

Company; 38° Monaco :

Foundation; 38° Monaco :

Foundation; 39° Montserrat :

International Business Company

39° Montserrat :

International Business Company

40° Nauru :

Company; 40° Nauru :

Company; 41° Nauru :

Autres formes de sociétés négociées avec le gouvernement

41° Nauru :

Andere met de overheid onderhandelde ondernemingsvormen

42° Antilles néerlandaises :

Stichting Particulier Fonds; 42° Nederlandse Antillen :

Stichting Particulier Fonds; 43° Nouvelle-Calédonie :

Société; 43° Nieuw-Caledonië :

Société; 44° Niué :

International business company; 44° Niue :

International business company; 45° Iles Mariannes du Nord :

Foreign sales corporation; 45° Noordelijke Marianen :

Foreign sales corporation; 46° Palau :

Company; 46° Palau :

Company; 47° Panama :

Fundación de interés privado; 47° Panama :

Fundación de interés privado; 48° Panama :

International Business Company; 48° Panama :

International Business Company; 49° Saint-Christophe-et-Nevis :

Foundation; 49° Saint Kitts en Nevis :

Foundation; 50° Saint-Christophe-et-Nevis :

Exempt Company; 50° Saint Kitts en Nevis :

Exempt Company; 51° Sainte-Lucie :

International Business Company; 51° Saint Lucia :

International Business Company; 52° Saint-Vincent-et-les- Grenadines :

International Business Company; 52° Saint Vincent en de Grenadines :

International Business Company; 53° Iles Salomon :

Company; 53° Salomonseilanden :

Company; 54° Samoa :

International company; 54° Samoa :

International company; 55° Saint-Marin :

Fondazione; 55° San Marino :

Fondazione; 56° Sao Tomé-et-Principe :

International Business Company; 56° Sao Tomé en Principe :

International Business Company; 57° Seychelles :

International business company; 57° Seychellen :

International business company; 58° Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique) :

Limited Liability Company; 58° Amerikaanse staat Delaware :

Limited Liability Company; 59° Etat du Wyoming (Etats-Unis d'Amérique) :

Limited Liability Company; 59° Amerikaanse staat Wyoming :

Limited Liability Company; 60° Iles Turks-et-Caïques :

Exempt Company; 60° Turks- en Caicoseilanden :

Exempt Company; 61° Tuvalu :

Provident Fund; 61° Tuvalu :

Provident Fund; 62° Uruguay :

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

62° Uruguay :

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

63° Vanuatu :

Exempt Company; 63° Vanuatu :

Exempt Company; 64° Vanuatu :

International company; 64° Vanuatu :

International company; 65° Emirates Arabes Unis :

Offshore Company; 65° Verenigde Arabische Emiraten :

Offshore Company; 66° Suisse :

Foundation; 66° Zwitserland :

Foundation;

Art. 2.Het koninklijk besluit van 19 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau sluiten tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit is van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 januari 2015 werden verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld door een juridische constructie en, wat de toepassing van de roerende of bedrijfsvoorheffing betreft, op de inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vanaf de eerste dag van de maand na die waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : Voor de Minister van Financiën, afwezig, De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Koninklijk besluit van 19 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau sluiten, Belgisch Staatsblad van 2 april 2014 (Ed. 1).

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^