Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203518
pub.
06/10/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203518

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2013Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening van 7 december 2009 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het havenbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2013Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening van 7 december 2009 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het havenbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2015 Vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2013Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening van 7 december 2009 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (Overeenkomst geregistreerd op 27 mei 2015 onder het nummer 127093/CO/301)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf en op de havenarbeiders van het algemeen contingent en het logistiek contingent en de vaklui die zij tewerkstellen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd en treedt in werking op 1 januari 2014. Zij is van toepassing tot en met 31 maart 2014.

Art. 3.Volgende collectieve arbeidsovereenkomsten die eindigen op 31 maart 2013 worden verlengd tot en met 31 maart 2014 : - De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012 - Sectoraal akkoord 2011-2012 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent (registratienummer 109279/CO/301); - De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012 - Sectoraal akkoord 2011-2012 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent (registratienummer 109280/CO/301); - De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012 - Sectoraal akkoord 2011-2012 voor de vaklui (registratienummer 109281/CO/301).

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2013Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening van 7 december 2009 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf (registratienummer 120294/CO/301).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^