Koninklijk Besluit van 23 februari 2018
gepubliceerd op 06 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018011064
pub.
06/03/2018
prom.
23/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011064

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XIII.2 en XIII.3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, de artikelen 2, 4 en 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009011584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht sluiten;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, benoemd bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten en van degenen die later ter vervanging werden benoemd, op 31 december 2017 vervallen;

Overwegende dat dubbele lijsten van kandidaten aan de Minister van Economie werden voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden tot effectieve leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd in toepassing van artikel XIII.2, tweede lid, 1°, van het Wetboek van economisch recht, voor een termijn van vier jaar: - De heer Edward Roosens; - Mevrouw Carole Dembour; - De heer Dirk De Cort; - Mevrouw Els Brouwers; - De heer Pieter Weyn; - Mevrouw Elizabeth De Wandeler; - De heer Jean-Pierre Baron Liebaert; - De heer Frank Vandermarliere; - Mevrouw Nathalie Ragheno; - Mevrouw Brigitte Mester; - Mevrouw Dorien Decrick; - De heer Wouter Van Gulck; - De heer Guy de Clippele; - De heer Johan Bortier; - De heer Robin Deman; - Mevrouw Clarisse Ramakers; - De heer Philippe Ruelens; - Mevrouw Sonja De Becker; - De heer Yvan Hayez; - Mevrouw Marie-Laurence Semaille; - De heer Jan Helsen; - De heer Guy Coolens; - De heer Erik Van Laer; - De heer Emilien Leurquin.

Art. 2.Worden tot effectieve leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd in toepassing van artikel XIII.2, tweede lid, 2°, van hetzelfde wetboek, voor een termijn van vier jaar: - Mevrouw Florence Lepoivre; - De heer Jean-François Tamellini; - De heer Jean-Marie De Baene; - De heer Christophe Quintard; - De heer Robert Vertenueil; - Mevrouw Nicole Houbrechts; - De heer Erwin De Deyn; - De heer Georges De Batselier; - Mevrouw Maria Crevits; - De heer Koen De Mey; - De heer Renaat Hanssens; - Mevrouw Muriel Ruol; - De heer William Van Erdeghem; - Mevrouw Marie-Hélène Ska; - De heer François Laurent; - Mevrouw Joëlle Van den Berghe; - De heer Mario Coppens; - De heer Maarten Boghaert; - De heer Jacques Debry; - De heer Peter Bosmans; - Mevrouw Caroline Ker; - De heer Eric Spiessens; - Mevrouw Linde De Corte; - De heer Sébastien Cassart.

Art. 3.Worden tot plaatsvervangende leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd in toepassing van artikel XIII.2, tweede lid, 1°, van hetzelfde wetboek, voor een termijn van vier jaar: - Mevrouw Alice Defauw; - De heer Pieter Timmermans; - Mevrouw Annemie Ooghe; - Mevrouw Ilse Forrez; - De heer Firmin François; - De heer Serge Demarrée; - De heer Michel Calozet; - Mevrouw Jeannine Screurs; - De heer Oliver Van der Maren; - De heer Tom Vanden Borre; - De heer Anton Delbarre; - De heer Philippe Coigné; - De heer Paul Verschueren; - De heer Loïc Van Staey; - De heer Piet Vanden Abeele; - De heer Antoine Bertrand; - De heer Christophe Wambersie; - De heer Christiaan Botterman; - Mevrouw Ana Granados Chapatte; - De heer Nicolas Nelis; - Mevrouw Karine Hurckmans; - Mevrouw Anne Crespin; - Mevrouw Cathy De Vel; - Mevrouw Sylvie Slangen.

Art. 4.Worden tot plaatsvervangende leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd in toepassing van artikel XIII.2, tweede lid, 2°, van hetzelfde wetboek, voor een termijn van vier jaar: - De heer Sébastien Storme; - De heer Frank Moreels; - De heer Mehdi Koocheki; - Mevrouw Guiseppina Desimone; - De heer Lars Vande Keybus; - Mevrouw Celien Vanmoerkerke; - De heer Jean-Luc Struyf; - Mevrouw Valérie Jadoul; - De heer Didier Smeyers; - De heer Marc Leemans; - De heer Thomas Van Zwol; - De heer Frans Geerts; - De heer François Sana; - Mevrouw Patricia Piette; - Mevrouw Ann Vermorgen; - De heer Justin Daerden; - De heer Olivier Valentin; - Mevrouw Sabine Slegers; - Mevrouw Joëlle De Waersegger; - De heer Stéphane Boulanger; - Mevrouw Isabel Wagemans; - Mevrouw Miche Vandenbroucke; - De heer Pieter-Jan Mattheus; - De heer Christian Kunsch.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 februari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^