Koninklijk Besluit van 23 januari 2006
gepubliceerd op 06 april 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012793
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van bepaalde duur van akkoorden 2003-2004 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van bepaalde duur van akkoorden 2003-2004.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 januari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2005 Verlenging van een aantal bepalingen van bepaalde duur van akkoorden 2003-2004 (Overeenkomst geregistreerd op 8 april 2005 onder het nummer 74432/CO/209)

Artikel 1.De bepalingen van bepaalde duur inzake werkzekerheid (artikel 14 tot 18) en sociale vrede (artikel 24) geldig tot 31 december 2004 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het regionaal akkoord 2003-2004 voor de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid op 13 november 2003, geregistreerd onder het nummer 69669/CO/209 en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 4 juli 2004, worden verlengd tot 30 juni 2005.

Art. 2.De bepalingen van bepaalde duur inzake werkzekerheid (artikel 13) en sociale vrede (artikel 18) geldig tot 31 december 2004 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het regionaal akkoord 2003-2004 voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid op 13 november 2003, geregistreerd onder het nummer 70345/CO/209 en waarvoor algemeen verbindend verklaring door het koninklijk besluit gevraagd werd, worden verlengd tot 30 juni 2005.

Art. 3.De bepalingen van bepaalde duur inzake werkzekerheid (artikel 13) en sociale vrede (artikel 18) geldig tot 31 december 2004 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het regionaal akkoord 2003-2004 voor de provincie Limburg, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid op 13 november 2003, geregistreerd onder het nummer 70346/CO/209 en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 15 juli 2004, worden verlengd tot 30 juni 2005.

Art. 4.De bepalingen van bepaalde duur tot 31 december 2004 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de verlenging van het brugpensioen, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid op 13 november 2003, geregistreerd onder het nummer 69672/CO/209 en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 12 mei 2004, worden onder de zelfde voorwaarden en binnen de wettelijke mogelijkheden verlengd tot 30 juni 2005.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 januari 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^