Koninklijk Besluit van 23 oktober 2001
gepubliceerd op 07 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Homeopatische Geneesmiddelen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022854
pub.
07/12/2001
prom.
23/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Homeopatische Geneesmiddelen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 1997 en bij de wetten van 20 oktober 1998 en 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 1, § 1, 2), tweede streepje, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 juni 1999 en op Titel II, Hoofdstuk III, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 13 december 1996 en 23 juni 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de Commissie voor Homeopathische Geneesmiddelen : - G. Laekeman, Katholieke Universiteit Leuven, - M. Vanhaelen, Université libre de Bruxelles, - W. Lambert, Universiteit Gent, - I. Van Driessche, Universiteit Gent, - J. Leclercq, Université Catholique de Louvain, - M. Tits, Université de Liège, - L. Thunus, Université de Liège, - D. Van den Berghe, Universiteit Antwerpen, - A.-L. Hantson, Faculté polytechnique de Mons, - L. Vander Elst, Université de Mons-Hainaut, - B. Masereel, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix Namur, - M. Van Wassenhoven, doctor in de geneeskunde, - N. Carlot, doctor in de geneeskunde, - A. Blanchy, doctor in de diergeneeskunde, - M. Goossens, doctor in de geneeskunde, - G. Saelens, doctor in de geneeskunde.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de leden bedoeld in artikel 1 : - B. Nemery, Katholieke Universiteit Leuven, plaatsvervanger van G. Laekeman - J. Fontaine, Université libre de Bruxelles, plaatsvervangster van M. Vanhaelen, - D. De Keukeleir, Rijksuniversiteit Gent, plaatsvervanger van W. Lambert, - A. Goeminne, Rijksuniversiteit Gent, plaatsvervanger van I. Van Driessche, - B. Tilquin, Université Catholique de Louvain, plaatsvervanger van J. Leclercq, - C. Charlier, Université de Liège, plaatsvervangster van M. Tits, - P. Melin, Université de Liège, plaatsvervangster van L. Thunus, - S. Apers, Universiteit Antwerpen, plaatsvervangster van D. Van den Berghe, - M. De Meyer, Faculté polytechnique de Mons, plaatsvervanger van A.-L. Hantson, - T. Robert, Université de Mons-Hainaut, plaatsvervanger van L. Vander Elst, - B. Preat, doctor in de geneeskunde, plaatsvervangster van B. Masereel, - Y. Faingnaert, doctor in de geneeskunde, plaatsvervanger van doctor M. Van Wassenhoven, - B. Merlin, doctor in de geneeskunde, plaatsvervangster van doctor N. Carlot, - A. Verkinderen, doctor in de diergeneeskunde, plaatsvervangster van doctor A. Blanchy, - L. Uyttenhove, licentiaat tandheelkunde, plaatsvervanger van doctor M. Goossens, - P. Detand, doctor in de geneeskunde, plaatsvervanger van doctor G. Saelens.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^