Koninklijk Besluit van 23 oktober 2003
gepubliceerd op 13 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de « Belgische Technische Coöperatie »

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2003003544
pub.
13/01/2004
prom.
23/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de « Belgische Technische Coöperatie »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie, inzonderheid op artikel 28;

Overwegend dat het past om te voorzien in de vervanging van de heer Hendrix, J., gepensionneerd;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Frank Blomme, Inspecteur van financiën, wordt aangesteld in de hoedanigheid van Regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie.

Art. 2.Er wordt een eind gemaakt aan de aanstelling van de heer Hendrix, J., als Regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2003.

Art. 4.Onze Minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^