Koninklijk Besluit van 23 oktober 2012
gepubliceerd op 19 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kenteken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000634
pub.
19/11/2012
prom.
23/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie, artikel 18, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 februari 1977 en 21 april 1982 en vernummerd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd als voorzitters van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie, hierna « Commissie van advies » genoemd : 1° voor de Franstalige afdeling : Mevr.Laure Wynands, toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; 2° voor de Nederlandstalige afdeling : De heer Jean Van der Eecken, kamervoorzitter bij het hof van beroep van Brussel.

Art. 2.Worden benoemd als plaatsvervangende voorzitters van de Commissie van advies : 1° voor de Franstalige afdeling : Mevr.Loretta Cappellini, kamervoorzitter bij het arbeidshof te Brussel; 2° voor de Nederlandstalige afdeling : Mevr.Danielle Adams, eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel.

Art. 3.Worden benoemd als lid van de Commissie van advies : 1° voor de Franstalige afdeling : Mevr.Gabrielle Lefèvre (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België);

De heer Michel Damanet (Vereniging van de Journalisten van de Periodieke Pers);

De heer Christian Farinone (Verbond van Belgische en Buitenlandse Journalisten der Periodieke Pers); 2° voor de Nederlandstalige afdeling : De heer Eric Vercruysse (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België); De heer Luc Blyaert (Vereniging van de Journalisten van de Periodieke Pers);

De heer Henri Jakubowicz (Verbond van Belgische en Buitenlandse Journalisten der Periodieke Pers).

Art. 4.Worden benoemd als plaatsvervangend lid van de Commissie van advies : 1° voor de Franstalige afdeling : De heer Jean-François Dumont (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België); M. Jean-Claude Verset (Vereniging van de Journalisten van de Periodieke Pers);

De heer Stéphane Brabant (Verbond van Belgische en Buitenlandse Journalisten der Periodieke Pers); 2° voor de Nederlandstalige afdeling : De heer Luc Vanheerentals (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België); De heer Frank Craemers (Vereniging van de Journalisten van de Periodieke Pers);

De heer Freddy Lepeer (Verbond van Belgische en Buitenlandse Journalisten der Periodieke Pers).

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 oktober 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^