Koninklijk Besluit van 24 april 1997
gepubliceerd op 05 juni 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt door de hevige onweders die op 28, 29 en 30 augustus 1996 het grondgebied van verscheidene gemeenten geteisterd hebben, als een algemene ramp beschouwd wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van d

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000411
pub.
05/06/1997
prom.
24/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 1997. - Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt door de hevige onweders die op 28, 29 en 30 augustus 1996 het grondgebied van verscheidene gemeenten geteisterd hebben, als een algemene ramp beschouwd wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1° en § 2;

Overwegende dat ingevolge de hevige onweders die op 28, 29 en 30 augustus 1996 een groot deel van het land geteisterd hebben, verschillende waterlopen buiten hun oevers getreden zijn en aldus zware overstromingen en grote schade veroorzaakt hebben;

Overwegende dat het Koninklijk Meteorologisch Instituut vastgesteld heeft dat dergelijke onweders zich slechts eenmaal om de 20 jaar voordoen in de getroffen gebieden;

Overwegende dat de schade zeer belangrijk is in de getroffen gemeenten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 februari 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting op 26 februari 1997;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De schade die in verschillende gemeenten op 28, 29 en 30 augustus 1996 veroorzaakt werd door de hevige onweders, wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de namen hieronder weergegeven worden : Provincie Vlaams-Brabant : Huldenberg, Kortenberg, Machelen, Overijse, Vilvoorde, Zemst.

Provincie Waals-Brabant : Bevekom, Kasteelbrakel, Geldenaken, Mont-Saint-Guibert.

Provincie Oost-Vlaanderen : Beveren, Melle, Oosterzele, Oudenaarde.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris voor Veiligheid, J. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^