Koninklijk Besluit van 24 april 1997
gepubliceerd op 25 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022378
pub.
25/07/1997
prom.
24/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 1997. Koninklijk besluit houdende de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 december 1996 houdende de algemene uitga venbegroting voor het begrotingsjaar 1997, inzonderheid op begro-ting 26, afdeling 53, artikel 61. 12.35.76;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1964 waarbij twee vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen worden in gesteld;

Gelet op de voorstellen van de jury belast met de beoordeling van de werken van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen der ge neeskundige wetenschappen;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De vijfjaarlijkse prijs voor het onderzoek op het gebied van de fundamentele geneeskundige wetenschappen voor de periode 1991-1995, ten bedrage van 150000 F., wordt toegekend aan Professor Dr. H. Beaufay uit Limal.

Art. 2.De vijfjaarlijkse prijs voor het onderzoek op het gebied van de klinische of toegepaste wetenschappen voor de periode 1991-1995, ten bedrage van 150000F., wordt toegekend aan Professor Dr. H. Van Den Berghe uit Kessel-Lo.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is met de uitvoering van dit besluit belast.

Gegeven te Brussel, 24 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^