Koninklijk Besluit van 24 februari 1997
gepubliceerd op 18 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022249
pub.
18/07/1997
prom.
24/02/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 1997. Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 20 december 1995, 29 april 1996 en 4 augustus 1996, inzonderheid op artikel 63, eerste lid, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1993 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 juli 1994 en 10 januari 1996, inzonderheid op artikel 42;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.1. Worden benoemd tot voorzitter, respectievelijk ondervoorzitter van de Beroepscommissie voor klinische biologie: Desmyter, J., Heverlee Plompteux, G., Liège. 2. Worden benoemd tot leden, respectievelijk plaatsvervangende leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie: Zizzis, G., Chaumont-Gistoux Vercruysse, A., Sint-Denijs-Westrem Van Peteghem, C., Gent Plum, J., Gent Blaton, V., Brugge Verbeke, M., Tervuren De Mol, P., Brussel Thull, D., Huccorgne Hassoun, A., Wezembeek-Oppem Delmee, M., Brussel Van Beers, D., Brussel Mardens, Y., Brussel Van Hoof, V., Bouwel Van Steirteghem, A., Brussel Masure, D., Kraainem Moncourrier, P., Brussel Lievens, M., Brussel Lessire, M.N., Namur Beert, J., Hove Van den Broeck, H., Dilbeek Verheecke, P., Hasselt Heip, J., Ninove Van Kerckhoven, G., Brugge Hoegaerts, J., Eeklo Aerts, G., Seraing Leblois, P., Mons Carlier, P., Herstal Pauquay, F., Dalhem.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 december 1996.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 februari 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^