Koninklijk Besluit van 24 februari 2003
gepubliceerd op 07 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hard-steengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003200133
pub.
07/03/2003
prom.
24/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hard-steengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 21 februari 1980, 14 augustus 1989 en 20 september 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998012184 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen sluiten tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit subcomité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren : BRANCALEONI, Vittorio, te Seraing; BRONNE, Philippe, te Terhulpen;

ROMAIN, Fernand, te Overijse.

Plaatsvervangende leden De heren : RENIER, François, te Aarschot;

VINCENT, Yves, te Ferrières;

BONMARIAGE, Pierre, te Wanze. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren : HUMBERT, Jean-Claude, te Virton; GOBLET, Marc, te Herve;

GILLES, Pol, te Aywaille.

Plaatsvervangende leden : Mevr. DOMBRECHT, Anne, te Profondeville;

De heren : MICHIELS, Jacques, te Namen;

LICATA, François, te La Louvière.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 25 april 1979, Belgisch Staatsblad van 8 augustus 1979.

Koninklijk besluit van 21 februari 1980, Belgisch Staatsblad van 13 mei 1980.

Koninklijk besluit van 14 augustus 1989, Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1989.

Koninklijk besluit van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998012184 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen sluiten, Belgisch Staatsblad van 13 mei 1998.

Koninklijk besluit van 20 september 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999012624 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^