Koninklijk Besluit van 24 januari 2015
gepubliceerd op 03 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011044
pub.
03/02/2015
prom.
24/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot instelling van een Orde van Architecten, de artikelen 12 en 13;

Gelet op de aangetekende brief van 11 september 2014 waarbij dhr. Bart Van de Venster zijn ontslag vraagt, aangezien hij niet langer het beroep van advocaat uitoefent;

Overwegende dat dhr. Bart Van de Venster hierdoor niet langer aan de wettelijke voorwaarde tot benoeming voldoet;

Gelet op de kandidatuur van dhr. Geert Van Passel, advocaat bij de balie van Antwerpen;

Overwegende dat dhr. Geert Van Passel voldoet aan de wettelijke voorwaarde voor de benoeming voor de functie van rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen, aangezien hij sinds 4 oktober 1993 ingeschreven is op het tableau van de Orde van advocaten;

Overwegende de door dhr. Geert Van Passel gevolgde post-academische opleiding "vastgoedrecht voor de vastgoedsector" en zijn brede kennis van het onroerend goedrecht;

Overwegende de jarenlange praktijkervaring van dhr. Geert Van Passel als advocaat op het gebied van aannemingsrecht en de juridische kennis die hij in dit kader heeft opgedaan;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan dhr. Bart Van de Venster, wordt op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen.

Art. 2.Wordt benoemd tot rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen, dhr.

Geert Van Passel, advocaat bij de balie van Antwerpen, ter vervanging van dhr. Bart Van de Venster, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 januari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^