Koninklijk Besluit van 24 mei 2011
gepubliceerd op 07 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van oude metalen. - Duitse vertaling. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000764
pub.
07/12/2011
prom.
24/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


24 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van oude metalen. - Duitse vertaling. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 205 van 15 juli 2011, bladzijde 42.339, moet de volgende correctie worden aangebracht : In de Duitse tekst van artikel 1, lees "Altmetall" in plaats van "Alteisen".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^