Koninklijk Besluit van 24 mei 2011
gepubliceerd op 09 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011197
pub.
09/06/2011
prom.
24/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, de artikelen 2 en 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1958 tot vaststelling van de modaliteiten inzake voordracht van de vaste en plaatsvervangende leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie, de artikelen 1 tot 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 13/12/2010 numac 2010011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden der commissies bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie sluiten tot benoeming van de leden der commissies bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie verstreken zijn op 6 december 2010;

Overwegende dat dubbele lijsten van kandidaten aan de Minister voor Ondernemen werden voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen, Besluit :

Artikel 1.Worden tot vaste leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie benoemd voor een termijn van vier jaar, de hierna vermelde personen : a) op voordracht van de commissie der verbruikscoöperaties : De heer Marc-Henri Cornely De heer Hendrik Deblander De heer Jean-François Hoffelt De heer William Janssens Mevr.Ann Verrydt b) op voordracht van de commissie der landbouwcoöperaties : De heer Philippe Appeltans Mevr.Sonja De Becker Mevr. Christine Le Borne De heer Eddy Leloup Mevr. Lea Rutten c) op voordracht van de commissie der productie- en distributiecoöperaties : De heer Frank Coene De heer Eric Van Nueten d) op voordracht van de commissie der dienstencoöperaties : De heer Joachim Beddegenoots De heer Peter Bosmans De heer Joris Cnockaert Mevr.Isabelle Fournier Mevr. Lieve Jacobs

Art. 2.Worden tot plaatsvervangende leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie benoemd voor een termijn van vier jaar, de hierna vermelde personen : a) op voordracht van de commissie der verbruikscoöperaties : Mevr.Virginie Bartholomé Mevr. Elsy Lenaerts Mevr. Isle Poels Mevr. Annelies Van Den Berge De heer Xavier Vilour b) op voordracht van de commissie der landbouwcoöperaties : De heer Christian Baguette De heer Renaat Debergh Mevr.Rita Demaré De heer Rudy Gotzen Mevr. Dominique 't Kint c) op voordracht van de commissie der productie- en distributiecoöperaties : Mevr.Katrien Favere De heer Jos Verdin d) op voordracht van de commissie der dienstencoöperaties : Mevr.Marleen Coolen Mevr. Delphine D'Hulstère De heer Luc François De heer Matthieu Vanhove De heer Luc Versele

Art. 3.De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^