Koninklijk Besluit van 24 november 2014
gepubliceerd op 04 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2014000889
pub.
04/12/2014
prom.
24/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000395 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000392 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in politiezones sluiten houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, punt 1.1. van het koninklijk besluit van 28 april 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000395 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones type koninklijk besluit prom. 28/04/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000392 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in politiezones sluiten houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones, worden de woorden "(10 zones)" opgeheven.

Art. 2.In artikel 1, eerste lid, punt 1.2. van hetzelfde besluit, worden de woorden "(5 zones)" opgeheven.

Art. 3.In artikel 1, eerste lid, punt 1.3. van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "(14 zones)" worden opgeheven;2° het punt wordt aangevuld met een 3de streepje, luidende : "Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene" ;3° het 1ste en 2de streepje worden opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 3, eerste lid, 3° dat in werking treedt op de dag van de instelling van de lokale politie van de in artikel 3, eerste lid, 2° bedoelde politiezone.

Art. 5.De minister bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^